Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 30 maj 2008

Webbside-version av Nätverk mot politisk korrekthet

Ursprungsartikel:
http://otackarvarldenslon.blogspot.com/2008/05/webbside-version-av-ntverk-mot-politisk.html


Hela och enda avsikten med "Nätverk mot politisk korrekthet" har alltid varit att samla ihop alla de bästa och mest högkvalitativa inläggen i kampen mot den Svenska politiska korrektheten från Sveriges alla bloggare, i ett enda RSS-feed där de smidigt, snabbt och effektivt kan läsas av alla som är intresserade. Detta utan att för den skull på något sätt dra fokus bort från de ingående skribenterna och deras egna respektive bloggar.

Av denna anledning har nätverket enbart bestått av ett RSS-feed, där alla inlägg löpande samlas och sprids till läsarna, medan de enskilda inläggens länkar fortfarande alltid pekar tillbaka på de enskilda skribenternas egna bloggar. Adressen till detta samlings-feed är som följer, och är den som rekommenderas för alla som vill läsa nätverkets inlägg via RSS-feed (vilket verkligen rekommenderas framför att läsa det direkt från en webbsida/"blogg", i fallet med alla bloggar, oavsett ämne):

http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=44cb9c44459be95ede66046e5d8ba778&_render=rss

Det har dock på sistone uppdagats (vilket även länge har varit min misstanke) att en väldigt stor majoritet av svenska folket inte har en aning om vad ett RSS-feed är, eller hur man använder det, och därmed alltså regelmässigt enbart läser sina bloggar direkt från de olika webbsidor som de publiceras på. Att nätverket inte haft en sådan webbside-version har därmed haft en extremt negativ inverkan på storleken av dess läsekrets.

För att undvika att förlora en stor andel av alla potentiella läsare har det därför nu satts upp även en webbside-version av Nätverk mot politisk korrekthet, d.v.s. "en vanlig blogg" som många skulle kalla det. Alla inlägg i denna är ännu tydligare utmärkta med sitt ursprung i de respektive bloggar som inläggen egentligen kommer ifrån. Avsikten med nätverket har som sagt aldrig varit att stjäla någon uppmärksamhet från de enskilda bloggarna som ingår i nätverket, utan snarare enbart att sprida deras högkvalitativa och viktiga alster till en så stor skara läsare som möjligt, på effektivast möjliga sätt. Den nya webbside-versionen av nätverket är enbart ett sätt att maximera denna effekt, och kan nu återfinnas på följande adress:

http://natverkmotpk.blogspot.com

En ytterligare effekt av detta är att alla de inlägg som ingår i nätverkets samlingsblogg kommer få dubbla Twingly-länkar (eller andra back-reference-länkar), ett till ursprungsinlägget, och ett till nätverkets samlingsblogg. Hoppas att ingen har något emot detta, då det i slutänden enbart kommer resultera i fler läsare för alla ingående bloggar, och viktigast av allt, en maximering av spridandet av vårt gemensamma budskap!


Källa: Otack är världens lön (medlem)

Inga kommentarer: