Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 30 maj 2008

Sarkozy vill skärpa EU:s invandringspolitik

Ursprungsartikel:
http://falkblick.nu/?p=274


När Frankrike övertar Europeiska Unionens ordförandeskap i juli kommer invandringspolitiken vara av hög prioritet. Den brittiska tidningen Financial Times har tagit del av ett regeringsdokument, där det bland annat framkommer att fransmännen vill se obligatoriska språk- och kulturtest för nyanlända invandrare i samtliga EU-länder.

Sarkozy, som redan skärpt reglerna för anhöriginvandring i Frankrike sedan han blev president, lyfter nu upp invandringen på unionens agenda eftersom han anser att “Europa inte har medel för att hälsa alla välkomna". Frankrike har därför tagit fram en emigrationspakt som syftar till att strypa åt invandringen till Europa.

Pakten uppmanar samtliga medlemsländer att införa obligatoriska integrationskontrakt, där nyanlända måste lära sig språket samt nationella och europeiska värden, såsom jämlikhet mellan könen och tolerans.

Förslaget syftar också till att illegala invandrare med avvisningsbeslut verkligen ska utvisas så att de inte stannar kvar i de europeiska länderna. Förhandlingar för att underlätta utvandring till bland annat Marocko, Pakistan och Turkiet är på gång. Under dessa förhandlingar vill pakten att EU ska använda sig av "alla diplomatiska och kommersiella instrument".

Frankrike tog förra året emot näst flest asylsökande i hela Europa. Sverige upptog förstaplatsen med 36 207 asylsökande.

Financial Times Politiken
Källa: Falkblick (importerad blogg)

Inga kommentarer: