Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 30 maj 2008

Maciej Zaremba och sanningen

Ursprungsartikel:
http://advodia.blogspot.com/2008/05/maciej-zaremba-och-sanningen.html


Maciej Zaremba skriver ofta mycket intressanta artiklar, för inte länge sedan skildrade han till exempel hur lärarstudenter i Stockholm ansåg sig kränkta av krav på att behärska korrekt svenska och hur normala rättsprinciper sätts ur spel när någon anmäls för kränkning, men i dagens DN står han för ett bottennapp i nivå med Stefan Jonssons under de föregående dagarna. Detta då han i debatten om papperslösas rätt till sjukvård ger sig på journalisten Lasse Granestrand som tidigare manat till besinning och respekt för det komplexa i fråga om invandringen.

Det kan tyckas konstigt att Zaremba så hätskt angriper den i grund och botten invandringsvänlige Granestrand och detta utifrån en extremt ensidig tolkning av vad denne faktiskt skrev, men i själva verket är det helt logiskt agerat. De som älskar det mångkulturella samhället har betydligt mer att frukta från de sansade än från sverigedemokraterna. För så länge det finns en tydlig polarisering kan man "föra debatten" genom tillmälen och anklagelser om dold rasism, trygga i förvissningen att ingen "rättskaffens medborgare" vill stå på den andra sidan. Men när polariseringen upphör måste man istället använda sakliga argument för att bli tagna på allvar. Dessutom hotas givetvis den egna världsbildens bekväma svartvithet, vilket kan vara en nog så viktig faktor.

Likaså är det av vikt för Zaremba och hans åsiktsfränder att betona det negativa i Sveriges bemötande av flyktingar och invandrare. Därigenom värnar man initiativet i debatten och ett problemformuleringsprivilegium. Men när han hävdar att Sverige inte alls har en generös invandringspolitik går han för långt. Sättet på vilket han här blandar bort korten är djupt ohederligt. Hans taktik är att försöka få det att framstå som att landet på grund av internationella överenskommelser helt enkelt inte har något annat val än att släppa in de som nu släpps in, men detta är inte sant. Eller varför skulle Sverige annars ta emot så otroligt många fler invandrare än våra grannländer Norge och Finland? Och även om det som både Zaremba och Granestrand är överens om förhåller sig så att många fler av de som får stanna egentligen borde tillerkännas full flyktingstatus, så kvarstår ändå en massiv anhöriginvandring som Sverige skulle kunna skära ner kraftigt utan att förbryta sig mot internationella avtal. Sverige satsar därtill betydligt större resurser än de flesta länder på invandrarna sedan de väl beviljats uppehållstillstånd. - Så att Sverige inte skulle ha en generös invandringspolitik, det är rent förtal.

För övrigt tycker jag inte Zaremba har rätt att bli upprörd över att Granestrand söker psykologiska motiv hos många invandringsvänner så länge han själv slappt avfärdar invandringskritikerna som "xenofoba" (alltså främlingsrädda). Det ligger knappast mindre av ren spekulation i det.


Zarembas debattartikel:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=774440

Granestrands debattartikel:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=772626

-


Källa: Advodia (importerad blogg)

Inga kommentarer: