Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

lördag 18 september 2010

Insändare-Därför röstar jag på Sverigedemokraterna

[Insändare]

Därför röstar jag på Sverigedemokraterna

Denna valrörelse har med yttersta tydlighet visat varför ett parti som SD måste ta plats i riksdagen. Trots att den mångkulturella samhällsmodellen sedan länge havererat vägrar våra ansvariga för landet byta färdriktning.Utanförskap, instabilitet, segregation, kriminalitet, värdeupplösning och tolerans för det intoleranta är bara några av resultaten från experimentet. Ett experiment som egentligen bara är drömmen om det misslyckade kommunistiska samhället presenterat i ny politisk korrekt förpackning.

Invandring som fenomen är bra om den följs av numerisk proportionalitet, aktiv assimilationspolitik och ett erkännande av majoritetskulturens särställning. Inget av dessa kriterier uppfylls av det mångkulturella samhället där istället en rak motsats till denna politik förespråkas . SD är det enda parti som vill bryta med den mångkulturella politiken. SD förespråkar istället den politik som bedrevs under de åren då våra äldre tillsammans med nya svenskar lade grunden för vårt välfärdssamhälle.

Under valrörelsens sista två veckor har vi med fasa insett hur bräcklig vår svenska demokrati verkligen är. Vänstergrupper som med oväsen, hot och våld tystar ett av valrörelsens partier vars åsikter de inte delar. Riksdagens politiker och polisen låter, med få undantag detta fortgå utan avståndstagande vilket endast kan tolkas som att de tycker det är ok. Samma politiker som säger sig vara demokrater och försvarare av yttrandefriheten.

Jag tycker däremot inte att nuvarande utveckling är ok. Jag är mycket oroad av vart vårt land är på väg ekonomiskt, kulturellt och demokratiskt. Låt oss återgå till den invandringspolitik som gjort oss framgångsrika. Låt oss bekämpa brottsligheten med kraft. Låt oss värna våra äldre och ge dem den värdiga ålderdom de förtjänar. Låt oss värna vår kultur, våra värderingar och historia som binder oss samman och skapar grunden för ett stabilt samhälle. Låt oss alla rösta på Sverigedemokraterna på söndag.

DissidentenUrsprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: