Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 20 september 2010

David Von Arnold påstås ha iscensatt rispning av hakkors i pannan

SD-ÖVERFALLET Den 10 september på kvällen larmades polisen av ungdomspolitikern för SD Malmö, David von Arnold. Enligt honom hade två maskerade män överfallit honom, dragit in honom i lägenheten och därefter rispat in en svastika i hans panna under sadistiska former. De ska även ha slagit honom i magen, tagit hans pengar samt en laptop. Enligt högste chefen för Malmöpolisen, Ulf Sempert, hanterades von Arnolds anmälan med förtur. Brotten är rubricerade som olaga frihetsberövande, grov misshandel, grov stöld och olaga hot. Enligt von Arnold rispades han med en brytbladskniv – mycket vass och med kort blad. Men är det sant?

Frågetecken och tvivel

Nu hyser polisutredarna, läkare och andra tvivel om det ens skett ett överfall, att von Arnold iscensatt allting genom att själv rispa in hakorset. von Arnolds grannar är förhörda och polisens tekniker har undersökt lägenheten. Ingen har hört eller sett något från attacken i fredags kväll, inga tydliga spår har hittats.

Och i dag kom en underläkare vid rättsmedicinalverket i Lund med beskedet: ”Starka skäl beträffande läge och utseende talar för att skadan är självförvållad", enligt vad det står i utlåtandet.

Rättsläkaren klassar sannolikheten för att alltihop är fejk som 9 på en 10-gradig skala. Bedömningen görs utifrån hur djupa skadorna är och hur kniven varit vinklad när hakkorset skars in.

– För att kunna vara hundraprocentigt säker måste läkaren ha varit på plats vid händelsen, säger en källa. Det här utlåtandet är det starkaste en rättsläkare kan lämna.

När polisen väger samman utlåtandet med den totala frånvaron av spår av våldsmännen på den påstådda brottsplatsen dömer man alltså ut von Arnolds anmälan som falsk. Han (David Von Arnold, anm PI) utreds nu för brottet falsklarm.

Von Arnold håller dock fast vid sin anmälan och säger att "om han orkar" kommer han att strida för att bli tagen på allvar i sin grundanmälan. Och överklaga om polisen lägger ner överfallsutredningen.

SDS
SDS
SDS

Tidigare överfall

Den före detta SD-politikern Martin Kinnunen och hans sambo överfölls av okända i deras hem där sambom tejpades. Inga greps och media mfl anser det var en fejk. Men bevisligen existerar fysiskt våld mot SD-aktiva. Nämnda par överfölls och misshandlades brutalt för sommaren av vänsterextremister i Stockholm tunnelbana. Tre kvinnor dömdes till fängelse för det medan ett 10-tal andra inte är gripna ännu.

Ett annat överfall skedde i Rottne där presschefen m fl var i ett hus. Och utan förvarning angreps man med tegelstenar, tårgas, basebollträ mm. Även detta betvivlades i media.

Vem ljuger nu?

Frågan är hur det egentligen förhåller sig med detta överfallet.

Underläkarens besked kom lämpligen dagen för valet. Stämmer då undersökningen eller är det tillspetsat. Ljuger underläkaren? Är denne på något sätt politisk opponent till SD? Explosionen i media är redan skedd.
Riksmedia och alla tänkbara opponenter sväljer allt med hull och hår och kastar sig över detta ‘as we speak’ och dra stora växlar efter beskedet trots att underläkaren säger att sannolikheten är stor, inte hundraprocentig.

Om beskedet inte stämmer är det en skandal utan dess like. Det ska tilläggas att PI vet namnet på underläkaren som undertecknade utlåtandet. Men det behåller vi för oss själva tills vidare av olika skäl.

Ljuger David von Arnold för oss alla?

Vi på redaktionen har med en intensiv frenesi lobbat för SD rent allmänt men även skrivit om attacken och dess konsekvenser. Vi har reagerat med avsky på extremvänsterns attacker mot SD:s torgmöten, på medias ständiga hackande vid minsta lilla. Vi har skyddat och svurit över behandlingen i ett demokratiskt land. Och vi har backat upp von Arnold på alla de sätt och haft förståelse för att han velat hålla sig undan sista veckan.

Därför kommer detta som en chock för oss på PI, och för alla SD-sympatiöser.

Är det självförvållat i syfte att röstfiska och odla ett martyrskap som media annars ständigt framhåller om SD:s utsatthet? Omvänt är det således samma skandal och ren skam med alla dessa lögner. PI-skribenterna som jobbat så hårt är oerhört besvikna. Och för inte nämna alla sympatisörer därute som hyllat, förfasat och svurit över attacken.

Vi hoppas innerligt att detta inte är sant? För vår skull, för PI:s rykte, för SD:s trovärdighet, för David Von Arnolds egen skull men framförallt för väljarnas skull – som nu inte vet om de ska känna sig förrådda och lurade av von Arnold eller förbannade på ett ‘överdrivet, fabricerat’ utlåtande.

Vi återkommer snarast möjligt vid ny information.

Redaktionen

PrintFriendly Share/BookmarkUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: