Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 3 september 2010

Därför utvisas inte Skuggan

Abdulaziz Hussein som igår dömdes till 16-års fängelse av tingsrätten i Göteborg för det brutala mordet på Nancy Tavsan kan ej dömas till utvisning mer än fem år enligt nuvarande lagstiftning skriver GT/Expressen

Åklagarna har ej heller yrkat på utvisning eftersom utlänningslagen inte medger att person som anlänt till Sverige innan femton års ålder och vistats i landet mer än fem år kan utvisas på grund av brott.

Som Fria Nyheter redan har skrivit fick Abdulaziz Hussein (och hela den somaliska storbarnsfamiljen) avslag i oktober 2009 av migrationsdomstolen i på sin begäran om uppehållsrätt och skulle ha återvänt till Holland där de är medborgare. Därmed var det hela familjens ansvar att lämna Sverige. Familjen som är medborgare i Nederländerna innehåller två vuxna och åtta barn och försörjer sig överhängande på socialbidrag och uppfyller ej därmed kravet på egenförsörjning som är kopplat till ”uppehållsrätt” i annat EU-land.

Bakgrund
Pappan Abdullahi erhöll i oktober 1999 ett femårigt uppehållstillstånd i Sverige såsom arbetstagare enligt den gamla utlänningsförordningen (1989:547). Hans fru, Shukri och deras sex barn beviljades uppehållstillstånd i Sverige för samma period. De två barn som föddes i Sverige 2000 respektive 2002, beviljades senare uppehållstillstånd för samma period som den övriga familjen.

Hela familjens uppehållsrätt förnyades aldrig. Han fick dock avslag 2006 och 2007. Motivet är ”sekretessbelagt” skriver GT/Expressen. ( Expressen vill inte skriva orsaken är nog mer förklaringen)

Fria Nyheter hade inga problem med att får tag i de ”sekretessbelagda uppgifterna”. För den intresserade har Fria Nyheter publicerat en artikel med den ”sekretess belagda uppgifterna” som ej Expressen vill skriva om – Migrationsdomen angående familjen.

Migrationsverkets beslut 1
I juli 2006 avslog Migrationsverket Abdullahi ansökan om uppehållstillstånd med i huvudsak följande motivering.

En förutsättning för att bevilja permanent uppehållstillstånd bör vara att EES medborgaren fortfarande har uppehållsrätt enligt rörlighetsdirektivet. Enbart ett innehav av ett femårigt tillstånd och vistelse här i landet bör inte vara tillräckligt. Det kan heller inte uteslutas att permanent uppehållstillstånd i vissa fall inte bör beviljas, även om sökanden vid tidpunkten för bedömningen har uppehållsrätt.

Migrationsverkets motiv till beslut:
- Abdullahi har under perioden den 5 oktober 2004 – den 1 januari 2006 uppehållit sig i Sverige utan uppehållstillstånd. ("papperslös")

-Han har ansökt om permanent uppehållstillstånd som arbetstagare trots att han är arbetssökande och uppbär försörjningsstöd.

- Övriga familjemedlemmars ansökningar avslogs med motivering att maken/faderns ansökan avslagits.

Överklagande 1
Familjen överklagade och Migrationsdomstolen upphävde i juli 2007 Migrationsverkets beslut och visade målet åter till verket för fortsatt handläggning.

Migrationsverkets beslut 2
Migrationsverket avslog i oktober 2007 parets och samtliga barns ansökningar om uppehållstillstånd. Migrationsverket har inte beslutat om någon utvisning av familjen.

Som skäl för sitt beslut anförde Migrationsverket följande:

En förutsättning för att bevilja permanenta uppehållstillstånd för familjen är inte bara att de uppfyllt villkoren under den tid de haft uppehållstillstånd utan även att de är berättigade till en förlängning, numera uppehållsrätt.

- Abdullahi har inte uppfyllt villkoren under sitt femåriga uppehållstillstånd då han slutade sin anställning efter tre år.

- Han befann sig i Sverige utan legaliserad vistelse under drygt ett år.
Han var vid tidpunkten för verkets beslut i juli 2006 arbetssökande, vilket han nu inte är.

- Han är helt bidragsförsörjd sedan flera år tillbaka. Han är därför inte berättigad till permanent uppehållstillstånd. Då är inte heller hans anhöriga, varken makan eller de omyndiga respektive de myndiga barnen, berättigade till permanenta uppehållstillstånd.

-De barn som blivit myndiga skulle ha prövats enligt bestämmelserna om hushållsgemenskap.

Migrationsverket skriver att det föreligger heller inte någon särskild anknytning eller några synnerligen ömmande omständigheter som motiverar uppehållstillstånd.Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: