Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 23 augusti 2010

Sosse: Ensamkommande flyktingbarn är bara barn i juridisk mening

SKURUP Strax innan Wallander-land Ystad på den skånska slätten ligger lilla sömniga Skurup. Där går livet sin gilla gång om dagarna enligt vår skånske PI-kollega. Hösten 2009 lämnade S-politikern John Andersson in en motion att man skulle öppna upp för alla dessa ensamkommande unga vuxna. Därefter enades kommunfullmäktige att så skulle ske. Centerpartiet var dock emot till stor del. Skurups kommun skulle då omgående inleda förhandlingar med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande ”flyktingbarn.” Men sedan blev det tyst.

Förhandlingar med Migrationsverket gick i långbänk under vintern utan resultat medan regeringen ville i mars skapa familjehem istället för att slussa ut ett gäng i ett enda boende. Något fullmäktige också tyckte och därefter har det inte hänt mer. John Andersson (S) har därför skrivit till kommunstyrelsens ordförande Niklas Sjöberg (M) och vill veta varför man bara fokuserar på familjehem och inte söker andra lösningar.

– Det jag varit upprörd över är att innan man tog beslut i fullmäktige, om att ta emot ensamkommande flyktingbarn, så var bristen på familjehem ett av huvudargumenten emot. Varför har man då valt just familjehem som enda spår, när det tidigare ansågs så hopplöst, frågar sig John Andersson.

Niklas Sjöberg svarar att man aldrig påstått att det skulle vara hopplöst med familjehem, utan svårt.

– Jag tror inte att det skulle bli bra med någon form av gemensamhetsboende. Och det är min bestämda uppfattning att vi aldrig fått igenom det här om vi inte hållt oss till familjehem, säger Niklas Sjöberg.

Nu ska man granska ett par potentiella hem och besked kommer i september. Därefter är det nya förhandlingar med Migrationsverket till senhösten. Men John Andersson misstänker att alliansen helst vill gömma ärendet under mattan. I klartext, ta inte emot några ensamkommande alls.

Vi får också ett erkännande från socialdemokraten John Andersson:

– Ensamkommande flyktingbarn är bara barn i juridisk mening. Det rör sig om tonåringar, unga vuxna, med ofta traumatiska upplevelser bakom sig, säger John Andersson.

Skånskan

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: