Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

tisdag 10 augusti 2010

Somaliska män på semester HIV-smittade efter hemkomst

SMITTA Somaliska män som reser på ”semester” till hemlandet dom med risk för liv och lem ”flydde” från tar inte bara med sig khat hem, utan också livsfarliga sjukdomar. Många somaliska gifta män har sex med andra kvinnor när de ”semestrar” i sitt hemland. Ibland handlar det om prostituerade kvinnor, ibland gifter sig mannen tillfälligt med en annan kvinna i Somalia, men håller det nya äktenskapet hemligt för sin fru hemma i Sverige. Detta är en av förklaringarna till varför utbredningen av HIV är mycket större bland somalier än bland svenskar.

Gibril Musesultan, som är kontaktperson för Somaliska hälsoteamet, berättar om fall där kvinnor som aldrig haft sex med någon annan än sin man smittas med HIV efter makens ”semester” i hemlandet. Musesultan har börjat med så kallade ”home parties” för somaliska kvinnor och informerar där om de stora risker som makens ”semestrande” i Somalia innebär.

Musesultan uppmanar nu alla somaliska kvinnor att vägra ha sex med män som varit i Somalia, så länge de inte hiv-testar sig. Men problemet är att det är svårt för somaliska kvinnor att stå upp för sina rättigheter, eftersom hiv är så tabubelagt i den somaliska kulturen. Enligt Musesutan är det bara två eller tre kvinnor som lyckats förmå sina män att hiv-testa sig, trots att kvinnorna är utsatta för livsfara.

Att även övriga medborgare i samhället löper större risk att i förlängningen drabbas av HIV-smitta på grund av detta tas dock inte upp. Någon uppmaning till andra kvinnor att avstå från sexuella relationer med somaliska män finns inte heller.

Expressen

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: