Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 4 augusti 2010

Skärp rättspraxis


En 16-årig pojke dödade sin jämnåriga flickvän för att han trodde hon var gravid. Nu har domen fallit för det mycket grova brottet, 3 års ungdomsvård blev straffet. Maxstraffet när någon döms till ungdomsvård är 4 år, ett straff som i princip aldrig ges till någon hur svårt brott man än kan tänkas göra sig skyldig till. 


Det är svårt att tänka sig så mycket svårare brott än att ta livet av en ung flicka, dessutom med förvirrade och kanske skamrelaterade motiv. Varför inte döma ut det straff man inom lagens råmärken i alla fall kan ge, nämligen 4 års ungdomsvård? 


Våra straffsatser och rättspraxis är anpassade för den tiden vårt land fortfarande var ett folkhem, inte det mångkulturella samhälle vi nu lever i. När skamrelaterade mycket allvarliga brott börjar bli vanliga och kriminella nätverk börjar frodas i förorterna går det inte längre att ha den svenska rättspraxis där domstolarna alltid lägger sig i nedre halvan av straffskalan för en brottsrubricering. Det går heller inte att ha den mycket kraftiga ungdomsrabatt på brott vi har i vårt land. I många förorter är det unga människor som står för lejonparten av mycket grova brott. Hela rättssystemet tenderar att bli verkningslöst med våra nuvarande lagar och framförallt vår rättspraxis.


Våra politiker är pigga på att föreslå straffskärpning för sexköp. Förslag på att skicka hem färgade kuvert till människor som enbart är misstänka har lagts av vår justitieminister t.o.m. Ingen av våra folkrepresentanter har lagt ett förslag som på allvar syftar till att åtgärda de allvarliga problem vi faktiskt har i vårt nuvarande samhälle. Det är dags för våra politiker att vakna och anpassa vårt rättssystem för det samhälle våra politiker i sin outgrundliga visdom skapat åt oss.

Ursprungsartikel
Källa: Robsten blog (medlem)

Inga kommentarer: