Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 20 augusti 2010

Skamkulturen får Stockholm att skärpa betygskraven

STOCKHOLM Elever i Stockholm som tidigare delvis befriats från undervisningen i vissa ämnen riskerar nu att missa slutbetyget i nian om de uteblir. Stockholms stads utbildningsnämnd antar på torsdagen regler som skärper kraven på att alla elever ska delta i till exempel simundervisning och sexualkunskap. Skälet till det stavas skamkulturen.

Enligt skollagen kan elever i undantagsfall befrias från delar av undervisningen. Stockholms nya riktlinjer slår nu fast att det tydligt ska framgå att om en elev är frånvarande från ett moment som ingår i kursplanen får han eller hon inget betyg i ämnet som helhet. Skälet till de skärpta reglerna är enligt det folkpartistiska skolborgarrådet Lotta Edholm att man vill komma åt skamproblematiken, felaktigen av media uttryckt som hederskulturen, när elever förbjuds av sina föräldrar att delta i viss undervisning. Oftast handlar det om simning och sex- och samlevnadsundervisning, ibland också om biologi och religion.

SVD

Tänk vilka allvarliga problem vi fått i Sverige, som till och med renderat i skärpta skolregler, och inom brottsmål, skärpt lagstiftning. Detta på grund av att vi tagit emot översexualiserade barbariska kulturer med sina religiösa vidskepelser vilket är till stor del islam.

Krasst uttryckt kan man säga att invandrare är välkomna till Sverige. Men det ska vara rätt sorts; sekulära hederliga som accepterar vår livsfrihet, våra sociala koder, normer, regelverk, är öppna för integration från dag ett samt att religionen är en privatsak som inte påverkar omgivningen.

Sedan allt för ofta får vi höra att skamkulturen inte är isolerat till islam. Det stämmer. Det finns även kristna grupperingar från Mellanöstern och Centralasien samt Balkan som förtrycker sina kvinnor. SVD illustrerar dock sin artikel med olika unga slöjor. Borde inte DO rycka ut nu, i sedvanlig ordning?

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: