Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 20 augusti 2010

SD-politiker friad i förtalsmål

FÖRTAL Kommunisten Fredrik ”Finken” Jönsson har satt i system att förtalsanmäla sverigedemokratiska bloggare som skriver saker om honom han ogillar. Bland annat har han stämt Markus Wiechel, ordförande för SD Östergötland, för förtal. I onsdags kom beskedet att Norrköpings tingsrätt ogillar käromålet och friar alltså Wiechel från förtal.

”Finken”, som vi skrivit om flera gånger tidigare här på PI, driver förutom sin egen personliga blogg även en hatblogg mot Sverigedemokraterna, där han skriver enbart negativa saker om partiet.

Markus Wiechel, som är ordförande för SD Östergötland och den enda riksdagskandidaten från regionen, har totalt anmälts för förtal vid fyra tillfällen för saker han skrivit på sin blogg, men har friats i alla mål utom ett, vilket har överklagats. Det rörde dessutom inte ett inlägg som Wiechel själv skrivit, utan en kommentar från en läsare av bloggen. Samtliga av dessa fyra har företrätts av jur kand Benjamin Boman från Linköping.

Norrköpings Tingsrätt skriver följande i sitt beslut:

Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar angrepp mot dennes ära skall enligt 2 kap. 3 $ skadeståndslagen ersätta den skada som kränkningen innebär.

Fredrik Jönsson har grundat sitt skadeståndskrav på att Markus Wiechel har gjort sig skyldig till förtal av honom enligt 5 kap. 1 $ brottsbalken. Enligt den bestämmelsen skall den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal.

En förutsättning för att käromålet skall bifallas är alltså att Markus Wiechel har utpekat Fredrik Jönsson som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnat uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det kan då konstateras dels att Markus Wiechel försett påståendet ”gick till våldsam attack mot Sverigedemokraternas utbildningsmöte” med inskränkningen ”förmodligen även Fredrik själv” och dels omedelbart därefter skrivit vad Fredrik Jönsson själv påstått om sin inblandning.

Även om han därvid också skrivit att detta motsägs av vittnen, är det sammantaget inte fråga om ett så kategorisk utpekande som krävs för att ett förtalsbrott skall föreligga. Inte heller uppgifterna i övrigt i den åberopade texten är sådana att de konstituerar ansvar för förtal. Vid dessa förhållanden skall käromålet ogillas.

”Finken” i debatt mot Björn Söder (SD) 2006

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: