Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 20 augusti 2010

I have a dream- på svenska

-  Jag har en dröm om att mina barn en dag skall leva i en nation, där de inte bedöms efter kön, ursprung och tro utan efter måttet på sin karaktär och sin kompetens.

-  Jag har en dröm om att vi en dag har likhet inför lagen, utan särlagstiftningar och straffimmunitet för vissa grupper.
Våld, kränkningar, stölder och bedrägerier ska bestraffas lika oberoende av vem som är offer och förövare.

-  Jag har en dröm om att alla, unga som gamla, får samma rättigheter till vård och assistans.

-  Jag har en dröm om att alla, unga som gamla, en dag beskattas lika.

-  Jag har en dröm om att alla föräldrar,oberoende av kön, behandlas lika i vårdnadstvister.

- Jag har en dröm om att en dag måste alla göra rätt för sig, oberoende av etniskt/religiöst/politiskt ursprung
Ingen grupp ska kunna parasitera på en annan grupp eller på samhället.

-  Jag har en dröm om att en dag få leva i ett sekulärt demokratiskt samhälle utan inskränkningar av yttrandefriheten.
Religioner/ideologier ska inte ge några privilegier och ska kunna kritiseras fritt.

Det politiska parti som vill infria min våta dröm får min röst i valet !

Inlägget är en travesti på medborgarrättskämpen Martin Luther Kings berömda tal ”I Have a Dream”.

//Elfyma+
Ursprungsartikel
Källa: Varjager's Weblog (medlem)

Inga kommentarer: