Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 18 augusti 2010

Sabuni-utspel i ny bok

NYAMKO SABUNI Idag släpps en ny bok skriven av integrationsminister Nyamko Sabuni. Boken heter ”Det nya Sverige” och innehåller några rejäla bitar valfläsk á la Folkpartiet när det är valår. Vad som hände med andra liknande folkpartistiska utspel på invandrings- och integrationsområdet kan ju den minnesgode alltför lätt erinra sig…

Den svenska lagstiftningen på föräldraledighetsområdet är som bekant mycket generös, så pass generös att även en invandrare med uppehållstillstånd direkt kan kvittera ut 16 månaders betald föräldraledighet för barn upp till 8 års ålder, utan att barnet ens är fött i Sverige! Samma sak gäller barnbidrag upp till att barnet fyllt 16 år. Dessutom erhåller man också flerbarnstillägg om man har två barn eller fler.

Det innebär att en invandrad familj som fått uppehållstillstånd och har exempelvis ett barn som fyllt fem år direkt erhåller föräldraledighetsersättning i 16 månader, vilket på ett effektivt sätt begränsar kvinnans möjligheter att etablera sig på arbetsmarknanden. Och så kan det fortsätta, barn efter barn efter barn…

Detta vill Sabuni enligt formuleringar i sin bok ändra på.

”Det är extremt viktigt att vi är lite okonventionella om vi ska lyckas”, säger hon. Hon lanserar tanken att koppla ihop föräldraledigheten med barnets ankomst till Sverige. Ju äldre barn desto kortare ledighet. Dessutom vill hon skaffa fram fler enkla och lägre betalda arbeten för att öka chanserna för immigranter att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och integreras i samhället.

Integrationsministern vill ha en låglönesektor för utlandsfödda med dålig skolunderbyggnad och utbildning. Hon säger att det är skillnad mellan ett välbetalt arbete och ett dåligt betalt. Men att skillnaden att ha och att inte ha ett jobb är mycket större. Det är ju naturligtvis också något som kan intygas av alla dom tiotusentals svenska ungdomar som står utanför arbetsmarknanden idag och som sannolikt kommer att konkurrera med invandrana om dessa låglönejobb. Om dessa nu inte reserveras för invandrare…

Konsekvenserna av Sabunis förslag skulle då alltså med största sannolikhet innebära en uppfyllelse av många arbetsgivares våta dröm, ett nytt låglöneproletariat där turordningsreglerna är borttagna och där den som arbetar för lägst lön får jobbet. Och allt detta för att försöka integrera dom ointegrerbara, dom som inte vill integreras…

Bakläxa Sabuni, för vilken gång i ordningen är numera omöjligt att hålla reda på. Och att få med sig övriga Allianspartier på detta (läs Kristdemokraterna) är nog ungefär lika lätt som att stoppa upp en smörklick i baken på en igelkott, med hjälp av en varm tandpetare.

Gustaf Janson

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: