Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 18 augusti 2010

Droppen urholkar stenen och Ska en tjänsteman underlätta olaglighet?

En bloggläsare kommenterar en artikel om illegala invandrare i Sydsvenska Dagbladet den 17 augusti. Det är ovanligt, men kanske ser vi äntligen en svag förbättring i rapporteringen på detta område, åtminstone har artikelförfattaren Mikael Funke bemödat sig om att använda korrekta ord och begrepp. Bloggläsaren skriver:

Jag reagerade (positivt) på att han använder orden ”illegala invandrare”, inte ”gömda” eller ”papperslösa”. Inget om att de ”hotas” av utvisning. Jo, på första sidan i pappersupplagan, men det är inte skribenten som sätter rubrikerna.

Det finns inte heller den vanliga tonen av att dessa människor utsätts för något slags övergrepp. Fantastiskt! Kan det var en ändring på gång inom den svenska journalistkåren, att man börjar rapportera istället för att ta ställning? Att Malmö kommun beter sig på det sätt som beskrivs är skrämmande, jag trodde faktiskt inte att de fick underlätta för brottslingar att hålla sig undan

Min kommentar: Ja, det här är nästan ett trendbrott, och det är glädjande att åtminstone någon i ”gammelmedia” bemödar sig om att använda korrekta ord och begrepp, det är inte en dag för tidigt! Jag håller också med bloggläsaren när han fördömer Malmö kommuns agerande, genom kanslidirektören vid stadskontoret, Tomas Bäring. Dennes uttalande om att ”vi vill värna den personliga sfären” och beslut att inte längre skriva in personnummer i vigsellistorna, innebär att han anser att han ska underlätta för människor at vistas i landet illegalt.

Det är häpnadsväckande av en tjänsteman i offentlig förvaltning att välja att ”värna den personliga sfären” framför att se till att lagen efterlevs, den lag som säger att om man inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige så ska man lämna landet. Det kan knappast ligga i en kanslidirektörs åtaganden att underlätta olaglighet!
Ursprungsartikel
Källa: Merith Wager (importerat inlägg)

Inga kommentarer: