Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 20 augusti 2010

Jan Milld informerar om sitt vitboksprojekt

VITBOK Den välkände författaren och debattören Jan Milld presenterar här själv en lite närmare beskrivning av sitt vitboksprojekt.

FEM VITBOKSPROJEKT

Många av PI:s trogna läsare har förmodligen redan hört talas om vitboken, men jag lämnar gärna en närmare redogörelse. Temat är alltså att så långt möjligt dokumentera Sveriges väg från ett folkhem till ett så kallat mångkulturellt samhälle. Ämnet blir därmed inte den förda invandringspolitiken, men samtidigt vårt kulturklimat och demokratins villkor i Sverige.

Jag kan inte gärna recensera den bok som jag själv skrivit, men kan där hänvisa till John Järvenpääs recension.

Vitboken handlar om ett antal olika projekt.

1. Webbsidan
Alltsedan hösten 2009 har material lagts ut på webben i takt med att det arbetats fram. Under våren öppnades en särskild domänadress: www.vitbok.se.

Det blev 17 kapitel och nära 140 avsnitt, i sin tur med olika underrubriker. Bortsett från textinnehållet kan det ligga en vinst i att på det viset få ämnesområdet strukturerat.

Kapitelrubrikerna är:
1: Massinvandring
2: Avsvenskning
3: Diskriminering
4: Orättvisor
5: Lägre kvalitet
6: Islamisering
7: Avdemokratisering
8: Fysisk otrygghet
9: Kostnader
10: Historisk återblick
11: Motståndet
12: Maktens metoder
13: Förljugenhet
14: Argument
15: Vilka bär ansvar?
16: Andra västländer
17: Varför?

2. Boken
En tryckning av allt material skulle kräva en bok på mer än 600 sidor, det har inte varit ekonomiskt inom räckhåll.

Däremot har en insamling givit ca 25.000 kr i frivilliga bidrag, vilket möjliggjort tryckningen av ett sammandrag av vitboken på 184 sidor.

Denna bok säljs nu för 60 kronor. Med porto blir det 96 kr, beställningar kan ske genom postgiro 80 73 30 -6.

Däremot säljs vitbokssammandraget inte i några boklådor, och detta bekräftar väl den bild som vitboken ger av demokratins villkor i vårt land. Annonser om vitboken har också refuserats i dagstidningar, t ex Dala-Demokraten.

Sammandraget har nu hunnit tryckas i två upplagor, den första i 1.000 exemplar, den andra i 3.000.

3. Filmer
Ett tiotal filmer utifrån de första vitbokskapitlen har även framställts och lagts ut på Youtube.

4. Budkavlar
Ett av projekten handlar om att låta bokexemplar gå som budkavlar, att lämnas vidare ur hand i hand. För detta ändamål har tryckts upp en särskild lapp, att klistra in på insidan av pärmen. Här kan ett större antal böcker beställas till ren självkostnad: 60 ex för 900 kr.

5. Tabloid
Till sist är en vitbokstabloid på 8 sidor nu under tryckning.

Denna ger information kring invandringen, gör reklam för vitboken och manar till röstning på Sverigedemokraterna i årets riksdagsval.  Upplagan blir 50.000 exemplar och ett 30-tal utdelare har anmält sig, från Umeå i norr till Malmö i söder.

Under hösten ska vitbokens webbmaterial fyllas på och kompletteras med ett efterord.  Möjligen kommer vitboken att tryckas upp i sin helhet under år 2011, på print-on-demand.

Jan Milld

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: