Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 20 augusti 2010

Åldersbestämning underkänns-migrationsdomstolen utdelar PUT

Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree är enligt egen uppgift född i april 1993 och har ansökt att få anhöriginvandra såsom varande minderårig dotter till sin mamma som redan beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. Raneen har lämnat in sin ansökan i Syrien. Svenska ambassaden i Syrien har konstaterat att det identitetskort hon lämnat in är en förfalskning. Migrationsverket anmärker även på att två av Raneens syskon som redan fått PUT i Sverige i samband med sina utredningar uppgett att Raneen skulle vara född 1990, ett tredje syskon har i sin utredning uppgett att Raneen är född 1994.

För att skingra oklarheterna har Svenska ambassaden i Damaskus låtit radiologen Bassam W. Sawaf vid Sawaf Institute for medical imaging i Syrien genomföra en åldersbestämning av Raneen. Bassam kom fram till att Raneen var 19 år och Migrationsverket beslutade att inte låta Raneen anhöriginvandra till Sverige.

Migrationsdomstolens bedömning

Migrationsdomstolen ifrågasätter doktor Sawafs kompetens vad gäller att utföra åldersbestämningar. Migrationsdomstolen skriver:

Av utredningen framgår inte vilken kompetens Bassam W. Saraf har för att utföra medicinska åldersutredningar. Den medicinska åldersutredningen har i vart fall inte utförts i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd.

Slutligen beviljar migrationsdomstolen i Stockholm Raneen permanent uppehållstillstånd i Sverige på anknytning till sin mamma med motiveringen:

Vid en samlad bedömning av föreliggande omständigheter finner migrationsdomstolen att utredningen inte ger tillräckligt stöd för att Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebarees egen uppgift om sin födelsetid skulle vara felaktig.

Läs domen:
Migrationsdomstolen i Stockholm UM 11731-10Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: