Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 9 augusti 2010

Försörjningskrav för anhöriginvandring ett fiasko

I februari infördes krav på egen försörjning för den som ville anhöriginvandra till Sverige. Men undantagen i lagen är många och den som är anhörig till en invandrare (”flykting”) har ovillkorlig rätt att invandra, utan att kunna försörja sig.

Förslaget om försörjningskrav för anhöriginvandring kom från Moderaterna. Det stoppades sedan av Kristdemokraterna som såg till att tvinga fram så många undantag i lagen att den i praktiken blev verkningslös.Ursprungsartikel
Källa: Fria Tider (importerat inlägg)

Inga kommentarer: