Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 27 augusti 2010

Ett klargörande


Forskare och media uppvisar ett oerhört intresse för att dementera och tillbakavisa den rapport om våldtäkter Åkesson offentliggjorde i onsdags. Borta är allt tal om "mäns våld mot kvinnor" och "patriarkala maktstrukturer". Enligt BRÅ:s rapport 2005:17 så är överrisken för att vara registrerad för brottet våldtäkt 5,1 för en person född utrikes. För en person född i Sverige men med båda föräldrarna födda utrikes är överrisken 2,0 (sid 67 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, BRÅ). Då är samtliga etniska grupper inräknande i statistiken och det gäller inte fall där enbart fällande dom utdömts, där blir överrisken ännu högre. Nog om detta.


I dagens SvD så tillbakavisar medias egen kriminolog Jerzy Sarnecki, slutsatserna som han påstår partiet SD dragit av statistiken. Så här skriver han i SvD-artikeln. 


Sverigedemokraterna drar slutsatsen att invandring ska minska på grund av våldtäktsstatistiken. Det är lika orimligt som att föreslå att inga svenska män ska få åka till Asien eftersom en liten del av dem ägnar sig åt sexhandel med barn


Sverigedemokraterna drar inte slutsatsen att invandringen skall minska enbart p.g.a. någon våldtäktsstatistik, det vore oseriöst. Att Sarnecki drar denna slutsats är på en intellektuell spädbarnsnivå. Sverigedemokraterna drar slutsatsen att invandringen skall minska för att hela vår immigrationspolitik är destruktiv och vansinnig. SD drar slutsatsen att invandringen skall minska för att en bråkdel av dem som får PUT har asylskäl enligt internationella definitioner. SD drar slutsatsen att immigrationen skall minska p.g.a. att över 90 procent av dem som kommer hit som asylsökande inte har några identitetspapper, hur dessa människor kommit ombord på ett plan utan identitetspapper skulle enligt våra politiker vara en gåta av det mer olösliga slaget.  


Sverigedemokraterna drar slutsatsen att immigrationen skall minska för att jämförbara länder som Finland, Danmark och Island har en bråkdel av den immigration som Sverige har. De verkar inte lida någon skada av detta och de verkar inte fundera på att överta Sveriges politik på detta område. Tvärtom har vi läst att de statuerar Sverige som ett varnande exempel. 


Sverigedemokraterna drar slutsatsen att invandringen skall minska för att vi fått etniska enklaver som Rosengård, Fittja och Hammarkullen där arbetslösheten är skriande hög och där kriminaliteten är nästan lika hög, fast allt är enligt Sarnecki bara pojkbus. SD drar slutsatsen att vi för en vansinnig immigrationspolitik för att vår nuvarande politik är destruktiv t.o.m. för de som får asyl och för de länder där unga människor emigrerar från. Att växa upp i en förort som i all egentlig mening knappast tillhör den svenska gemenskapen och aldrig få ett vettigt jobb kan inte anses som en human politik. Dessutom måste det i någon mening vara så att de länder där människor nu emigrerar ifrån, någon gång skall byggas upp och bli drägliga att bo i, det är i alla fall min vision. Då lär dessa nationer behöva sin unga arbetskraft. 


Du får gärna läsa denna artikel noga Sarnecki och kommentera den (den är ju länkad till din artikel). Något säger mig att du inte kommer att göra detta, i denna fråga förlorar du nämligen debatten alla dagar i veckan. Dina slutsatser får "icke godkänt" Sarnecki, jag misstänker att du inte ens deltagit i kursen och i sådana fall borde du få ett streck i ditt betyg.  

Länk SvDUrsprungsartikel
Källa: Robsten blog (medlem)

Inga kommentarer: