Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 27 augusti 2010

Asylsökande begår brott men slipper straff

UPPVIDINGE Politiskt Inkorrekt har tidigare skrivit ett antal artiklar om den småländska kommunen Uppvidinge och de problem man där har med en påtaglig brottslighet bland invandrare man tagit emot. Bland annat har omfattande snatterier lett till att handlarna reagerat, och häromdagen ville en centerpartistisk politiker avtala med Migrationsverket om en halvering av det mycket stora antal ”flyktingar” kommunen härbärgerar.

Nu framkommer uppgifter som kan tyda på att de asylsökande i Uppvidinge har satt sin brottslighet i system då man har en metod för att slippa bli lagförd i Sverige. Enligt Kent Helgesson, som jobbar med återvändarfrågor på Migrationsverket i Uppvidinge, är det en relativt stor andel asylsökande, främst från Östeuropa, som begår brott  i Sverige, men kan återvända hem utan att lagföras.

Det här är mycket medvetet och satt i system, hävdar Kent Helgesson och det drabbar alla andra asylsökande negativt, säger han och har därför försökt få kontakt med justitieministern för att påtala problemet och försöka få en förändring till stånd. Vad de asylsökande gör är att när man ertappats med brottslighet och riskerar straff så tar man helt sonika tillbaka sin asylansökan och reser tillbaka till landet man ”flytt” från.

Han får också stöd av Christina Björk, ställföreträdande chef för enheten i Uppvidinge.

Det här är ett problem och det tar mycket för tid för oss att ringa runt till olika åklagare, säger Christina Björk.

Men på Migrationsverket centralt vill man inte kännas vid att detta skulle vara ett problem. Man hävdar att kollen ute på respektive orts verksamheter är bra och att man inte kan se detta som ett problem. Man medger dock att man inte har några siffror som stöd för sitt påstående och heller inte för någon sådan statistik.

Inte heller åklagare vid berörda domstolar i Kalmar och Jönköping är säkra på hur det förhåller sig då man heller inte där för någon statistik över dessa ärendena.

SR P4 Kronoberg

PrintFriendly Share/BookmarkUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: