Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 31 mars 2010

Sverigedemokraterna agerar mot varumärkesintrång

Sverigedemokraterna har noterat att någon eller några individer eller organisationer missbrukat namnet Sverigedemokraterna och utan partiets tillåtelse registrerat internetdomänen sverigedemokraterna.de. Namnet ”Sverigedemokraterna” är varumärkesskyddat och tillhör partiet Sverigedemokraterna. Att domänen är registrerad i Tyskland saknar i sammanhanget betydelse, skriver Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande.

Sverigedemokraterna skriver i pressmeddelandet att de har noterat att en kampanj startats vars uttalade mål är att föra upp denna internetsida till första plats på google vad avser träffar på sökordet ”Sverigedemokraterna”. Drivande i den kampanjen har inte bara varit sidans upphovsmän, utan också dagstidningarna Svenska dagbladet och Dagens nyheter. De har genom att stötta kampanjen, ge den uppmärksamhet  och samtidigt länka till sidan bidragit till att varumärkesintrånget getts betydligt större dimensioner än det annars fått, menar partiet. Sverigedemokraterna agerar nu mot varumärkesintrånget och den vilseledande marknadsföringen.

- Vårt mål är inte främst att få någon fälld för varumärkesintrånget, utan att i första hand få till en frivillig uppgörelse där upphovsmännen till sidan omedelbart överlämnar domänen till oss. Om så inte sker snarast avser vi agera på juridisk väg för att ta kontrollen över domänen, och samtidigt agera rättsligt mot upphovsmännen bakom överträdelsen, säger Björn Söder som är partisekreterare i Sverigedemokraterna.Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: