Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

söndag 5 september 2010

Vem är Sverigedemokrat?

I en väljarundersökning i samband med valet 2006 kunde man konstatera att de flesta kom från Socialdemokraterna (18.000). Lika många var blankröstare.  10.000 kom från Miljöpartiet och 5000 från Vänsterpartiet. Själv kommer jag från Socialdemokraterna.

Detta förklarar varför dessa partier så starkt ogillar SD. Dom stjäl deras väljare!

Att hävda att SD är rasister är att påstå att Socialdemokrater, Miljöpartister och Vänsterpartister är rasister! Är det så?

Var befinner sig SD på de klassiska höger-vänsterkalan? Höger-vänster fokuserar främst på samhällsekonomin, dvs ägande, offentlig sektor, beskattning.

Där befinner sig SD i mittfåran. Till vänster om Moderaterna och till höger om Socialdemokraterna! Knappast några högerextremister. Man stödjer i likhet med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet en stark offentlig sektor! Man vill förstås ha marknadsekonomi, men är kritisk till dess extrema yttringar!

SD är värdekonservativt och är då närmast Kristdemokraterna. Man vill att kyrkan bör ha en särställning i Sverige eftersom den utgör en omistlig del av vår svenska identitet och kultur och har visat sig vara kompatibelt med demokrati, yttrandefrihet och jämlikhet. Man är restriktiv till aborter (vill sänka abortgränsen från 18 till 12 veckor). Man är för ett starkt försvar och hårdare straff för våldsbrott.

Endast i en fråga utmärker sig SD, invandrarfrågan! Så alla negativa epitet kan tillskrivas deras syn på massinvandringen. Inget annat!

Vad anser då SD om invandring?

Den skall kraftigt begränsas. De som verkligen har asylskäl skall få asyl, självklart! Men när förhållandena i hemlandet normaliserats skall dom flytta hem. Är det orimligt? Vidare vill man inte ha någon anhöriginvandring. De som har asylskäl får asyl, period! Vidare bör man ha ett system av gästarbetare, dvs vid tillfälliga arbetskraftsbehov skall vi kunna ta in gästarbetare, tillfälligt.

De invandrare som kom fram till 70-talet var fina hårt arbetande invandrare som uppskattade vårt land och ville integreras. Så är det inte idag. Många föraktar vårt samhällssystem, vår jämlikhet och yttrandefrihet. Våra flickor är horor.

SD vill att invandrarna integreras i samhället, att dom blir goda svenskar! Man tar seden dit man kommer helt enkelt! Man ställer sig helt avvisande till segregation och därmed mångkultur. Mångkultur innebär olika värderingar där olika folkgrupper drar åt olika håll, med oro och spänningar i samhället!

SD anser att massinvandringen är ohållbart i längden! Vi bör föda vår egen befolkning, inte importera den!

Kontentan är att Sverige bör föda sin egen befolkning, vilket är omöjligt med massinvandring! Minskad invandring sparar så mycket pengar att vi kan öka stödet åt barnfamiljerna för att stimulera barnafödandet! Resultat: ökad sammanhållning och minskad oro i samhället!

Är jag rasist för att jag anser att ett land bör föda sin egen befolkning? För det är kärnfrågan!

Vad är alternativet? Att massinvandringen fortsätter i all oändlighet? Är den framtiden ljus för dina barn och barnbarn?


Filed under: islam

Ursprungsartikel
Källa: Klartexten! (importerat inlägg)

Inga kommentarer: