Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 24 september 2010

Varför tillåter man i Sverige att asylrätten missbrukas?

Det kom ett mejl från en bloggläsare:

Asylfusket ska granskas, men varför bara via Migrationsverket? Människorna som lurar till sig PUT/TUT och nu även AT (jag har en känsla av att fusket snart är att beteckna som industri) är väl de som ska granskas?

Om man tittar på passagerarlistor på flyg till Eritrea, Etiopien, Irak, Egypten, Somalia så klarnar bilden. Det är inte verkets/Sveriges fel att den stora majoriteten asylsökande på ett så flagrant sätt missbrukar asylrätten.

Min konklusion är att det är asylrätten som det är fel på! Jag börjar undra om inte den rätten borde begränsas. I Sverige och många andra länder antas lagar på asylområdet utan att befolkningen egentligen får möjlighet att ta ställning till dem.

Min kommentar:
Jag anser att det är Sveriges sak att se till att utlänningslagen (och andra lagar) efterlevs, och att det därmed är Sveriges fel ”att den stora majoriteten asylsökande på ett så flagrant sätt missbrukar asylrätten". Alltså att människor på ett så flagrant sätt på falska och bedrägliga grunder kan missbruka asylrätten. Att människor kommer hit och får bostad, försörjning, sjukvård etc på skattebetalares bekostnad är Sveriges fel!

Jag tycker inte att asylrätten ska begränsas, bara – vilket borde vara självklart! – att lagar som stiftats i demokratisk ordning ska följas. Politiker och media måste sluta med sin ensidiga rapportering och börja tala allsidigt klarspråk. Hade de gjort det för länge sedan och hade de s.k. ansvariga: regering, riksdag, Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Polisen sett till att utlänningslagen efterlevdes, då hade Sverige sett annorlunda ut, synen på invandrare hade varit betydligt positivare och Sverigedemokraterna hade inte haft en chans att komma in i riksdagen!
Ursprungsartikel
Källa: Merith Wager (importerat inlägg)

Inga kommentarer: