Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

söndag 5 september 2010

Tony Blair: Radikal islam är det största hotet

RADIKAL ISLAM Storbritanniens f.d. premiärminister Tony Blair har beskrivit radikal islam som det största hotet som världen står inför idag. Uttalandet gjordes under en BBC-intervju som följde på publiceringen av hans uppmärksammade memoarer.

Tony Blair sa att radikala islamister har åsikten att allt som utförs i islams namn är rättfärdigat – och det inkluderar användningen av kemiska, biologiska och kärnvapen. Han menade att den politik han förde som premiärminister inte bidragit till att radikal islam växer sig allt starkare runt omkring i världen. Argumentet att tjetjener, kashmirer, palestinier, irakier och afghaner endast gör motstånd mot utländska ockupationsmakter, gav Tony Blair inte mycket för:

Västerländsk politik är utformad för att konfrontera radikal islam eftersom den är regressiv, ond och bakåtsträvande. Al-Qaidas främsta syfte med självmordsbombare är inte att jaga bort amerikanska trupper från Irak, utan snarare att destabilisera en regering som befolkningen i Irak har röstat fram.

Blair, som idag är sändebud i Mellanöstern för FN, EU, USA och Ryssland, menade också att Iran är en av de största statliga understödjarna av radikal islam, och det är nödvändigt att med alla till buds stående medel stoppa den islamistiska regimen från att utveckla kärnvapen. Blair förtydligade att även om han inte förespråkar militära insatser, bör det alternativet inte räknas bort:

Vi måste skicka ett mycket tydligt budskap till Iran: de ska inte ha kärnvapenkapacitet, och vi kommer att stoppa alla försök att uppnå det.

Tony Blair nämnde i intervjun med BBC att hans syn på utrikespolitik förändrades till följd av attackerna den 11 september 2001:

Denna radikala och extrema rörelse, i kombination med det faktum att de skulle använda kemiska, biologiska eller kärnvapen om de hade tillgång till det, utgör ett enormt hot. Vi kan inte riskera att de får tillgång till dessa vapen. Deras extremism är så djupt rotad att radikala muslimer måste bli övertygade om att de står inför en beslutsamhet som är starkare än deras egen.

Utanför studion i Dublin där intervjun ägde rum hade en liten skara människor samlats till en anti-krigsprotest.

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: