Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 8 september 2010

Sossarna valfuskar, invandrarröster ställer svensken sist i välfärdskön.

Video:Invandrarre, asylsökande och insmugglade valfärdfuskande flyktingar blir den viktigaste väljar gruppen i år eftersom de är runt 2 miljoner. De som kom nyligen och inte fått medborgarskap får rösta i lokala politiska val. Eftersom svednkar oftast valjer ett ttraditionallt riksdagsparti i ren apati och invnadrare ar sa manga sa kommer vår framtida politik fortsätta att prioritera asylsökande från världens alla hörn. Invandrare kommer i framtiden få ännu högre prioritet till arbeten, bostad och social service vilket automatiskt betyden att svendkan far klara sig själv och kan inte räkna med hjälp från samhället i någon märkbar grad.

Riksdagspartierna har även ändrat grundlagen, om den godkänns av en ny riksdag efter valet så blir den nya grundlagen vår nya lag. Den har inte diskuterats i meida eller i riksdagen, den har inte sysnts till offentligt, därför är våra poltikers agerande skrämmande föraktfullt, poltikerna röstade igenom grundlagen utan insyn, utan att någon väljare fätt kännedom om innhehållet.

I andra länder är väljarförakt tillräckligt för att partierna ska förlora i val, politiker som hemlighåller viktiga fakta och våra största kostnadsposter återfår inte förtroendet i andra länder, men i Sverige väljs de in som vanligt. Därför är Sverige så gott som förlorat för all framtid som ett socialfallsghetto där ett litet fåtal arbetande och overtaxerade svenskar försörjer hela politikeretablissemanget och hela flykyingsystemet som växt sig tillräckiligt stort för att i val besluta om fortsatt systemkollaps.

Den nya grundlagen kommer att kräva att skattebetalarna bekostar samtliga kuturella insitiutioner, msokeer, koranskolor etc för varje asylsökande och invaindrare oavsett om de kommit hit på laglig grund eller inte, det gäller även papperslösa som nu får samma rättigheter. Vi måste ge dem samma standard som en svensk skattebetalare som jobbat hela livet och betalt världens högsta skatter hela livet.

Valet 2010 bestämmer om Sverige ska kunna ha en framtid eller om vår välfärd ska delas ut till nyankomna anafalbeter som knappt vet var de hamnat, de vet bara att vi delat ut stora belopp till varje person som kommer hit och kallar sig flykting.

Svenskarnas framtid avgörs i valet, ska vi drivas ut från Sverige i snabbare takt än förut och ska fyktingarna ta över makten i Sverige? Riksdagspartierna gör allt för dem, därför måste vi välja ett parti som bryr sig om svenskarna och Sverige, det är bara Sverigedemokraterna som gör, välj rätt, detta val kan byta ut vår grundlag så vi för all framtid bortprioriteras.

Läs de viktigaste nyhetskällorna, bara här finns nyheterna som de stora tidningarna vägrar ta upp av politiska skäl.


Den som inte följer dessa nyhetsbloggar som är störst i Sverige vet ingenting om situationen i Sverige. Dessa har nästa lika många läsare som de största tidningarna online:
http://www.friatider.se/
http://politisktinkorrekt.info
http://frianyheter.wordpress.com/
http://natverkmotpk.blogspot.com/


Read more about the chaos in Sweden, in English:
http://cavatus.wordpress.com/

Ursprungsartikel
Källa: Whathitthefan YouTube Channel (importerat inlägg)

Inga kommentarer: