Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 9 september 2010

SFI, CSN, språktest och rimliga krav

INSÄNDARE SFI, Svenska För Invandrare, en kostnadsfri möjlighet för den som kommer hit från ett annat land att lära sig det svenska språket och mer om det svenska samhället, eller ytterligare en möjlighet för bidragsmissbrukare? Samma rättigheter ska gälla för alla i Sverige, varför inte då samma skyldigheter? Efter den senaste uppmärksammade artikeln här på PI om SFI bestämde jag mig för att titta lite närmare på vad som faktiskt gäller.

Som nybliven student vid Göteborgs Universitet och med tidigare erfarenhet av CSN är jag väl medveten om vad det kan innebära när pengarna inte räcker till, och vilka krav jag som student har på mig när det kommer till studieresultat, återbetalning m.m. De som haft med CSN att göra vet att det inte är helt problemfritt. Krav på att klara 75 % (efter första studieåret) av kurserna, för många är 2/3 av pengarna ett lån som ska betalas tillbaka med ränta, lång handläggningstid m.m.

SFI är en frivillig (mer om detta senare) utbildning för invandrare som enligt Skolverkets kursplan har följande mål:

Målet för SFI är att eleven ska utveckla sin förmåga att läsa och skriva svenska, sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, ett gott uttal, sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel, sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, insikter i hur man lär sig språk, och inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling.

Eleven ska också utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige.

Syftet är med andra ord gott, man ska lära sig svenska och mer om Sverige. Vad görs då för att medverka till detta från statens sida? Vad ställs det för krav på dessa personer när det kommer till studieresultat?

Ur skollagen, 13 kap. framgår att kommunerna har ansvar för att erbjuda invandrare SFI så fort som möjligt, att "varje kommun skall aktivt verka för att nå dem i kommunen som har rätt till sfi och för att motivera dem att delta i utbildningen."

Kommunerna ska alltså uppmuntra till deltagande i SFI, ingenting om några krav.

Vidare står att läsa i åttonde paragarafen ”utbildningen i sfi skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad ha tillgång till böcker och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. Huvudmannen får dock besluta att eleverna skall hålla sig med enstaka egna hjälpmedel. I verksamheten får också förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna."

Det är alltså gratis och kommunen betalar läroböcker m.m.

Vad kostar då detta frivilliga kalas oss skattebetalare? En hel del visar det sig, närmare bestämt 1 550 000kr år 2008 ,visar skolverkets siffror. Nyligen infördes också sfi-bonus som ytterligare spär på kostnaderna..

"Sfi-bonus innebär att du kan få pengar om du klarat vissa kurser på sfi. Då kan de som just kommit hit till Sverige lära sig svenska fortare och lättare få ett arbete."

Det rör sig om 6-12.000kr, skattefritt, för att man fått godkänt i en kurs. Inget snack om någon återbetalning med ränta här inte.

På regeringskansliets hemsida går att läsa

För många invandrare tar studierna i svenska alltför lång tid eller avbryts i förtid. Elever påbörjar sina studier men avslutar dem inte. En del invandrare utnyttjar aldrig sfi för att lära sig svenska. I promemorian föreslås att det ska införas en prestationsbaserad ersättning för att stimulera fler nyanlända invandrare att börja studera svenska, göra större ansträngningar för att snabbt lära sig språket och därigenom förbättra sina möjligheter att få ett arbete.

SFI-bonus har fram tills den 1 september genomförts på prov i 13 kommuner men är nu permanent i hela landet.

Det finns fler ekonomiska skäl att läsa SFI, vilket framgår av följande reportage.

"Om du bor i ett land där du får pengar utan att arbeta varför skulle du arbeta? De får 8000-10000 i månaden."

Och så vågar sossarna med Mona och Lena Hjelm-Wallén i spetsen stå och säga att invandringen inte är en ekonomisk fråga.

Alliansen är inte mycket bättre.

Vi vill nu gå vidare och efter utredning införa en SFI-peng, med syfte att öka möjligheten för den som ska gå utbildningen att välja den anordnare som bäst uppfyller de egna behoven. Vi vill också öppna upp för fler aktörer att erbjuda SFI.

Med tanke på borgarnas förkärlek för privatisering är det rimligt att man inte utesluter privata aktörer. Vilka nya möjligheter till bidragsfusk detta i kombination med SFI-bonus, statlig och kommunal ersättning till anordnarna låter jag var och en spekulera i.

Mina frågor till landets styrande politiker är nu, varför ställs inte samma krav på invandrare som på våra studenter? Varför måste en student bekosta dyra studieböcker med lånade pengar när en som läser SFI kan få 12 000 skattefritt för att klara av en kurs? Hur kan vi tillåta att personer som bosätter sig här väljer att inte lära sig språket och på så sätt gör sig själva omöjliga att anställa? Är detta rimligt? Uppenbarligen är så fallet i dagens Sverige. Det är inte annat än att man skäms för sina politiker.

/Länsman

Alliansens program för bättre integration
Information om SFI-bonus från skolverket
Lagen om SFI-bonus
Skolverkets kursplan för SFI

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: