Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

tisdag 14 september 2010

New York Times skriver om Sverigedemokraterna

Jimmie Åkesson, 31, ser mer ut som en reklamchef än en erfaren politiker. Men Mr Åkesson, är ledare för Sverigedemokraterna. Han vill minska invandringen med 90 procent, och han tror att tillväxten i Sverige av muslimer är landets största utländska hot sedan andra världskriget.

Artikeln tar även upp att Sverigedemokraterna stängs ute i politiska debatter samt att ingen av de nuvarande riksdagspartierna vill eller kommer att samarbeta med dem om de tar språnget in i riksdagen efter söndagens val.

Jenny Medestam, som forskar i politik säger i intervjun att:
- Det finns en allmän förändring i det svenska samhället. ”Socialdemokratiska idéer förlorar sitt grepp om Sverige, och samhället blir mer och mer individualistiskt. Dessa kollektivistiska socialistiska idéer är inte så starka längre

Ibrahim Baylan, partisekreterare för Socialdemokraterna säger angående den nuvarande invandringen kontra 70 och 80 talets invandrare är ”The people coming here are less skilled than in the 1970s and 1980s.” fritt översatt ”Folk som kommer hit är mindre kvalificerade nu än under 70- och 80- talet.”

Baylan säger vidare angående dagens invandring:

- Det är svårare att integrera dagens invandrare än det en gång var. Många invandrare som kommer nu är från fattiga länder och många är analfabeter på sitt eget språk och därför har därför särskilda svårigheter att lära sig det svenska språket.

The New York Times – Anti-Immigrant Party Rises in SwedenUrsprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: