Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

söndag 5 september 2010

Migrationsministern sågar de rödgrönas migrationspolitik

Migrationsminister Tobias Billström (M) anser att förslagen som kom igår från de rödgröna skapar oreda och hotar arbetslinjen. Men främst, säger Billström, blir det kraftigt ökade kostnader, inte minst eftersom fler kommer att få asyl (uppehållstillstånd) och livstidsförsörjning av det skattebetalande kollektivet. Han ser avsaknaden om uppgifter om finansieringen i det rödgröna paketet som ett tecken.

-Vi har inte de här pengarna i vår budget. De rödgröna har det uppenbarligen inte heller.

När migrationsministern kritiserar oppositionens förslag, får han svaret att det handlar om principer.
-Det här är inte ekonomiska frågor för oss, utan en fråga om rättssäkerhet, säger Lena Hjelm-Wallén, Socialdemokraternas representant i den rödgröna arbetsgruppen.

De rödgröna anser att utlänningslagen tolkas för hårt. De vill se över en rad ändringar i lagen, bland annat tydliggöra vad det omstridda begreppet ”väpnad konflikt” innebär i bedömningen av läget i asylsökandes hemländer. Det ska ändras så att det ”fullt ut motsvarar dess folkrättsliga innebörd”.

Vidare föreslås bland annat att det ska bli lättare att stanna i Sverige för apatiska barn och kvinnor med just könstillhörighet som asylskäl. De rödgröna vill även höja ersättningen till asylsökande samt slopa all form av försörjningskrav på anhöriginvandringen.Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: