Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

tisdag 7 september 2010

Migrationsdomstol stoppar avvisning till Grekland

ASYLSÖKANDE Migrationsdomstolen i Malmö väljer nu att stoppa avvisningen till Grekland av fem asylsökanden, och sätter därmed den av Sverige ratificierade Dublinförordningen ur spel. Man anser att Grekland, som 2009 bara beviljade 1,2 procent av alla asylansökningar i första instans och 2 procent i andra, har så stora brister i sitt asylsökarsystem att Sverige bör ta över.

De fem asylsökande, två kvinnor och deras tre barn, kom till Grekland innan de anlände till Sverige. Deras asylansökan ska då enligt EU:s Dublinförordning prövas i det första EU-land som de anländer till. Domstolen refererar till att Migrationsdomstolen 2008 slog fast att överföringar kunde göras till Grekland. Men domstolen slår också fast att den grekiska lagstiftningen försämrats sedan dess.

FN:s flyktingorgan (UNHCR) har vägrat att delta i den nya grekiska asylprocessen. En nämnd som prövat överklaganden i andra instans har upphävts och ett presidentdekret ”medger endast möjlighet till en begränsad rättslig överprövning”, skriver domstolen.

Huruvida detta beslut kommer att betraktas som vägledande (prejudicerande) eller ej anges inte i artikeln. Däremot kan Sverige efter detta beslut med stor sannolikhet förvänta sig en ström av Dublinärenden från Grekland.

Sydsvenskan

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: