Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

lördag 25 september 2010

Hög asylinvandring till Sverige

ASYLINVANDRINGEN Migrationsverket har i år fram till och med september fått in sammanlagt 18 698 ansökningar om asyl. Statistik från UNHCR bekräftar att Sverige återigen kommer att ta emot betydligt fler asylsökande än andra jämförbara länder i västvärlden. Under första halvåret har nämligen Sverige tagit emot fler asylsökande än Holland, Norge och Finland tillsammans.

pi_migrationsstatistik

PrintFriendly Share/BookmarkUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: