Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 6 september 2010

Flera landsting säger nej till religiös omskärelse

BARNMISSHANDEL I Sverige finns föga förvånande klara riktlinjer om att landsting bör kunna erbjuda religiöst betingad omskärelse av småbarn, något som då naturligtvis belastar sjukvårdsbudgeten och i förlängningen skattebetalarna. Trots detta finns det fortfarande rakryggade läkare som säger kategoriskt nej till sådana ingrepp.

I till exempel Örebro bekostar man inte sådana ingrepp. Där är Marie-Louise Forsberg Fransson, socialdemokrat, landstingsstyrelsens ordförande.

Våra läkare tycker inte att det känns rätt att prioritera det här framför andra som behöver vård. Då har vi valt att lösa frågan så att vi upplyser föräldrarna om vart man kan få det här och då hänvisar vi till läkare i Stockholm och Norrköping som står under Socialstyrelsens tillsyn, säger hon.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL uppskattade förra året att omkring 3 000 pojkar omskärs i Sverige varje år, men endast en tredjedel av dem sker i den offentliga sjukvården. En som är upprörd över detta är det folkpartistiska sjukvårdslandstingsrådet i Stockholms län, Birgitta Rydberg. Hon är i sedvanlig ordning inte sen att spela kortet om religionsfrihet, något som är gravt missbrukat och där politiker och journalister i de allra flesta fall inte har en aning om vad den lagen egentligen föreskriver.

Det här är en del av religionsfriheten i Sverige. Sveriges riksdag har beslutat att som en del i religionsfriheten ingår att man har rätt att i familjen fatta beslut om omskärelse på icke-medicinsk grund. I och med att vi har ett riksdagsbeslut så tycker jag att det är viktigt att vi skyddar de här små pojkarna från skador genom att man anlitar klåpare som inte kan de medicinska rutinerna.

Här bevisas med all önskvärd tydlighet hur politikerna missbrukar religionsfriheten. Att Sveriges riksdag bestämt det som Rydberg säger ovan kan nog vara sant, men man har definitivt inte bestämt att omskärelse på icke medicinska grunder skall betalas med offentliga medel. Det går alldeles utmärkt att få sin son omskuren i landstingets regi, men Rydbergs indignation rör naturligtvis faktumet att föräldrarna, inte skattebetalarna, då får betala notan.

En som vägrar att utföra dessa ingrepp är Lars-Göran Friberg, överläkare vid barnkirurgiska kliniken på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Barnet är helt friskt. Att söva ner det och sedan amputera kroppsdelar eller kroppsdel finns ingen indikation att göra. Det är ett övergrepp från de vuxnas sida, från omgivningens sida som inte skyddar barnet, säger Lars-Göran Friberg.

SR

PrintFriendly Share/BookmarkUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: