Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 24 september 2010

Demokratins spelregler ändras efter behov

FULSPEL I och med Sverigedemokraternas intåg i den svenska riksdagen försöker nu de etablerade partierna bräcka varandra i avståndstagande från allt slags samarbete med SD och är ovanligt uppfinningsrika för att göra detta fullt ut. Man drar sig inte ens för att ändra de demokratiska spelreglerna.

Att inget av de etablerade partierna har för avsikt att samarbeta med SD är känt. Nu går man dock ett steg längre och undersöker, på Mona Sahlins och Socialdemokraternas uppdrag, möjligheten att minska antalet ledamöter i riksdagens utskott för att utestänga SD även från dessa.

Platserna fördelas i proportion till valresultatet. Under nuvarande regler, med 17 ledamöter i varje utskott, innebär det att varje utskott skulle bestå av åtta ledamöter från alliansen, åtta från de rödgröna samt en från SD. Förslaget går ut på att varje utskott istället ska bestå av 15 ledamöter – åtta från alliansen och sju från de rödgröna.

Allianspartierna är dock inte överens. Moderaterna är positiva till förslaget medan Folkpartiet och Centern ännu inte tagit ställning. Kristdemokraterna avvaktar det slutgiltiga valresultatet.

– De måste få vara med och arbeta, lägga sina förslag och behandlas på ett rimligt sätt. Däremot ska vi ta debatten i sak med SD, varje dag, i varje utskott, var så säker.

Johan Pehrson, Folkpartiets gruppledare

Peter Esiasson, professor i statsvetenskap, anser att planerna är ett avsteg från den demokratiska principen.

– Man har med tydlighet visat att man inte är intresserad av ett demokratiskt förhållningssätt gentemot oss, utan försöker med alla demokratiska och odemokratiska metoder att stänga oss ute.

Sven-Olof Sällström, sverigedemokratisk riksdagsledamot

SvD

PrintFriendly Share/BookmarkUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: