Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

lördag 4 september 2010

Dansk ex-minister: Svenskarna får skylla sig själva

DANMARK Den tidigare danske välfärdsministern Karen Jespersen från Venstre skriver i tidningen Berlingske en artikel med innebörden att den svenska eliten nu får ligga som man själva bäddat, då med avseende på hur den svenska invandringspolitiken har misskötts så till den milda grad. Artikeln har översatts av vår läsare Peter.

Den svenska eliten ligger som den har bäddat.

Sverigedemokraterna har skapat panik i den svenska valrörelsen. Politiker och medier tar sig nu an alla möjliga upptåg för att hålla partiet ute från riksdagen vid valet den 19. September. Men Sverigedemokraternas framgångar är endast en symptom på några omfattande och svåra reella problem med invandring och integration i det svenska samhället. Vilka enbart kommer bli värre, om inte de ansvariga idkar självkritik och ändrar sin politik.

Den svenska invandringspolitiken har medfört en enorm tillströmning av människor från icke västliga, ofta muslimska länder. Mellan 2005 – 2009 beviljades 219.688 uppehållstillstånd baserat på asyl och anhöriginvandring, medans motsvarande antal i Danmark är 29.554. Denna våldsamma tillströmning gör, att det per definition är svårt att få den helt praktiska integrationen i skolan, bostadsområden och på arbetsmarknaden att fungera.

Den stora tillströmningen betyder också, att Sverige blir mer och mer splittrat och utvecklar reguljära parallellsamhällen. I de flesta större städer är där således flera områden, där mer än 80 procent av de boende har invandrarbakgrund. Ett av dessa områden heter Rosengård, och ligger i Malmö. Här bor Fatima Obaid, en ung kvinna med islamsk huvud-duk, som i svensk Tv sa: "Det känns som i Irak eller vilket annat arabiskt land som helst. Jag trivs jättebra i Malmö."

Rosengård och andra parallellsamhällen är präglat av en växande fientlighet mot det övriga samhället. Här slåss storvuxna pojkar och unga män mot brandkår och polis – ofta med passiv uppbackning från en större grupp av de boende på området. Huvudmålet är att kontrollera områdena utan inblandning från polis och andra myndigheter. Under våldsamma oroligheter i Göteborg sa en ung man med invandrarbakgrund i norsk TV "När polis kommer och spelar Allah, så får de tillbaka vad de förtjänar. De ska inte komma hit och försöka bestämma. Här är det vi som bestämmer. Dom får bestämma över sina egna."

Denna fientlighet hänger samman med en blandning av religiös identitet och stamkultur. Man vill som muslim försvara sin egen ära och sitt eget territorium. I en undersökning förklarar pojkar och unga män med invandrarbakgrund, att de begår personrån, för att de "krigar mot svenskarna" En av dem säger: "För mig handlar det om makt, att svenskarna ska lägga sig på marken och kyssa mina fötter".

Samtidigt innebär de muslimsk dominerade parallellsamhällena, att det praktiseras normer som är djupt problematiska sett med våra ögon. Det drabbar först och främst kvinnorna. En 1.000 sidor lång rapport om hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholm visar massvis av konkreta exempel, på skrämmande förhållande som många tjejer lever under.
En stor del av dem säger själva, att de kommer från muslimska familjer, och att en betydande stor del lever under ett oumbärligt krav om att de ska vara oskulder innan bröllopet. Det är också allmänt ett krav, att de gifter sig arrangerat, och att mannen skall vara muslim.

En del tjejer står under starka begränsningar i deras tillvaro: De får inte färdas fritt, de får inte ha vänner, utöva sport, delta i ett socialt liv med jämnåriga och avstå att ha pojkvänner. De är konstant övervakade av fadern och bröderna, som kontrollerar deras mobiltelefon, e-mails och på andra sätt övervakar dem. Om de trotsar detta, riskerar de att bli utsatta för våld. Det är inte ovanligt att den fysiska misshandeln förekommer dagligen med varierande grovhet. Skriver forskarna.

Rent generellt är där tendenser till en massiv islamsk radikalisering i de muslimska parallellsamhällena. Det framgår bland annat i en rapport om utvecklingen i Rosengård.

För unga tjejer med svensk bakgrund innebär detta också ofta negativa konserver att väsa upp i områden med många invandrare. I boken "Miljonsvennar" kan man läsa om svenska tjejer, som färgar sitt hår brunt, för att de som blondiner sticker ut allt för mycket. Blondiner blir allmänt betraktade som sexobjekt eller horor, och de kan inte gå ifred. De känner också, att de muslimska tjejerna ser ner på dom.

Den ökade uppsplittringen försämrar på det hela livskvaliteten för många. Resultatet är reaktioner, som förstärker splittringen. En del svenskar söker sig till deras egna trygga områden, "Gated community" Omkring en tredjedel av befolkningen säger i en undersökning, att de gärna villa leva i sådana områden.

Hela den tragiska utvecklingen har svenskarna endast sig själva att tacka för. Svenska politiker och opinionsbildare har närmast okritiskt dyrkat invandrares kulturer, också när den innebär kvinnoförtryck och yttringar, som strider mot de europeiska värderingarna om frihet. De krafterna har fått lov att bre ut sig utan nämnvärt motstånd. Tvärtom har den svenska eliten i osedvanligt hög grad präglats av självförakt över deras egen kultur och värderingar.

Ett förfärligt exempel levererades 2002 av Mona Sahlin, vilken idag som partiledare för socialdemokraterna för an kampen mot Sverigedemokraterna. Som dåvarande integrationsminister höll hon tal för det kurdiska riksförbundet i en moské, beklädd men islamsk slöja: " Jag tror, att det som gör så många svenskar avundsjuka på er invandrare, är att ni har en kultur, en identitet, en historia, något som binder er samman. Och vad har vi? Vi har midsommar och sådana töntiga saker".

Självföraktet förenas här med makalöst hyckleri: Skulle svenskarna tillstå sig att visa glädje och stolthet över sin kultur, riskerar de att bli uthängda som "rasister" av folk som Sahlin. Och så förbryllar hon sig över Sverigedemokraternas framgång.

Den svenska eliten ligger som den har bäddat.

Karen Jespersen

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: