Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 13 september 2010

Brittiska domstolar ska ge kvinnor lägre straff

En nyligen antagen jämställdhetspolicy (!) uppmanar nu brittiska domstolar att ge kvinnor mildare straff än män. I ”Equal Treatment Bench Book”, som publiceras av det brittiska utbildningsorganet för domare, Judicial Studies Board, sägs att kvinnliga brottslingar har en helt annan upplevelse av rättssystemet än män. ”Dessa skillnader understryker vikten av att domaren bär dessa frågor inom sig vid utdömande av straff", står det i jämställdhetspolicyn.


Läs mer här

Ursprungsartikel
Källa: GenusNytt (importerat inlägg)

Inga kommentarer: