Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

söndag 5 september 2010

Åter ett lustigt sammanträffande?

De rödgröna under ledning av Mona Sahlin har åter igen presterat två utspel som vart och ett för sig inte är uppseendeväckande (i varje fall inte med rödgröna mått mätt), men som tillsammans ger en bild av vart de rödgröna är på väg. Och vilken väg vi andra också tvingas vandra om Mona & Co får bestämma.

Det gäller dels den överenskommelse om migrationspolitiken som de rödgröna presenterade härom dagen. Överenskommelsen innebär i korthet att man visserligen säger sig ställa upp på principen om att Sverige ska ha en reglerad invandring, men i meningen efter säger man att det ”självklart inte (…) kan sättas ett uttryckligt tak för hur många som kan ges uppehållstillstånd i landet.” Det här med ”reglerad” kan således tolkas mycket brett om man vill. Sammanfattningsvis kan den rödgröna överenskommelsen mycket väl tolkas så att alla som vill ska få flytta till Sverige och därmed få tillgång till alla sociala trygghetssystem på samma, eller bättre, villkor än vi infödda.

Att det här inte blir billigt kan vem som helst räkna ut. Att någon måste betala är lika självklart, och att det inte blir Mona eller de andra koryféerna i den rödgröna ledningen kan man vara rätt säker på.

Här kommer de rödgrönas andra färska utspel in. Det blir du som får betala genom höjd pensionsålder. Den bortre gränsen för hur länge man ska få arbeta föreslås höjas från 67 till 69 år, och den tidigaste åldern där man får ta ut pension föreslås höjas från 61 till 62. Mona marknadsför idén som om det vore en förmån att få jobba längre, men när jag ser på utspelen tillsammans tycker jag det blir ganska tydligt att det handlar om att få svenskarna att jobba längre så att vi kan få råd med mera invandring.

Rödgrön migrationspolitik
Sahlin och pensionsåldrarnaUrsprungsartikel
Källa: Verkligheten (importerat inlägg)

Inga kommentarer: