Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 9 september 2010

Är vi beredda att älska Sverigedemokraten?


Svenska Kyrkan har gjort en rad uppmärksammade utspel där de angripit partiet SD och alla de rörelser som vill se en begränsad immigration. Svenska kyrkan har tagit klara partipolitiska ställningstagande på ett sätt som förvånar den objektive betraktaren. Det senaste utspelet var kanske det mest frapperande. I DN (Är vi beredda att älska juden och muslimen? DN 2010-07-27) skrev Caroline Krook och Peter Weiderud en artikel där de gick till storms mot främst Sverigedemokraterna och menade att partiet arbetar emot religionsfrihet. Det mest frapperande med hela artikeln var när de målar upp en bild av att både judiska och muslimska grupper är förföljda, utan att med en antydning påpeka det faktum att det just är den ena av dessa grupper som förföljer den andra. 


På Svenska kyrkans hemsida har de en artikel där de argumenterar mot SD och humanisterna (bara det!). Så här står det om SD.


Inför valet får Sverigedemokraterna draghjälp från Danmarks främlingsfientliga parti.


Förutom det tonårsmässiga språket så är det inte mycket av nyans och broderskärlek där inte. Är förresten inte alla partier i Danmark främlingsfientliga? Rubriken på Krooks och Weideruds artikel kanske skulle varit "Är vi beredda att älska sverigedemokraten?", det vore en utmaning för en gudfruktig människa i Svenska kyrkan. I övrigt finns det satser som dessa i artikeln.


Sverigedemokraterna har starka främlingsfientliga drag som många politiker vill ta avstånd från.
Men om Humanisterna vill bli av med all religion så vill Sverigedemokraterna istället använda kyrkan som värn mot islam


Det är inga djupare analyser och de här slutsatserna har vi läst i både Expressen och Aftonbladet. Ändå förvånar styrkan i Svenska kyrkans vurm för islam. Det är nästan så man tror att det finns en bakomliggande taktik, nu när Svenska kyrkan är på stark tillbakagång. "Om vi förtvinar i samhället så skall åtminstone islam, som ju är en religion som hyllar samma gud som vi hyllar, växa sig stark och ta över i samhället" någonting ditåt kanske kyrkans taktiker har tänkt sig utvecklingen. 


Den stora frågan är ändå varför Svenska kyrkan tagit så klart och starkt avstånd från den folkliga rörelse som representeras av SD, samtidigt som den tagit så klart ställning för de etablerade politiska partierna. Vi finner på S.K. hemsida formuleringen "som många politiker vill ta avstånd ifrån". Vi börjar här ana en vurm för etablissemanget, makten och de som i praktiken styr i vårt land. Ännu klarare blir det när man läser i "Sveriges historia" av Dick Harrisson och Bo Eriksson, på sidan 169 står det så här.


Som vi kunnat konstatera var banden mellan de världsliga och de andliga herremannavärldarna mycket nära, särskilt när de kyrkliga ämbetsinnehavarna själva stammade från de högfrälses led. Frälsets värderingar genompyrde de kyrkliga institutionerna och den andliga världsbilden, på samma sätt som frälset anammade och excellerade i den fromhetskultur som hade sina källor i kyrkor och kloster.


Detta är en ögonblicksbild av förhållandet mellan kyrkan och den världsliga makten på 1300-talet. Denna ögonblickbild kunde lika gärna vara tagen på 2000-talet, inget verkar ha förändrats på de sju hundra år som gått.  


Vi har tidigare talat om tre etablissemang, det politiska, mediala och det kulturella. Vi kan lika gärna lägga till ett fjärde etablissemang, nämligen det kyrkliga. Representanterna för det kyrkliga etablissemanget vurmar för den politiska makten, de hyser samma åsikter och de umgås i samma kretsar. Våra kyrkliga representanter vinlägger sig om att ha de rätta politiska åsikterna, de som ligger i tiden. Det var ingen slump att Ecce Homo kunde visas i Uppsala Domkyrka i slutet på 90-talet, där Jesus framställdes som homosexuell. Det låg ju i tiden att vurma just för dessa grupper. När riksdagen debatterar rättigheterna för HBT-grupper, då svansar kyrkan efter med sin spektakulära utställning. Svenska kyrkan är en del av det etablissemang som kan sägas vara politiska motståndare till systemkritiska grupper och verklighetens folk. 

Länk DN Weiderud, Krook

Länk Svenska kyrkans sida (Sverigedemokraterna, Humanisterna) Ursprungsartikel
Källa: Robsten blog (medlem)

Inga kommentarer: