Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 4 augusti 2010

Ytterligare moské i Norrköping?

MINARET. Som Politiskt Inkorrekt tidigare kunnat meddela söker  Islamiska Kulturcenter i Norrköping efter finansiärer som kan bekosta det planerade moskébygget på  dom 2 170 kvadratmeter mark i bostadsområdet Hageby man disponerar över. Men det verkar inte räcka med det. Nu är det bud på minst en moské till, denna gång med minaret.

Det är Bosnisk Islamska Församlingen i Norrköping som föreslås få köpa mark mellan konstgräset på Nya Parken och Skarphagsleden. I planerna ingår en lokal som ska innehålla bland annat bönerum och samlingslokal. Och ett tillstånd om att få uppföra en minaret.

Det är ett önskemål från församlingen att det inte ska finnas något hinder för en minaret, säger Björn Lunnerdal, på kommunens mark- och exploateringskontor. Men den ska tydligen inte ha någon bönefunktion, utan mer vara som en symbol för församlingen.

Inom stadsplaneringsnämnden var det ingen av ledamöterna som motsatte sig förslaget.

Det fanns en del kritiska synpunkter kring just en minaret, säger Karin Jonsson (C), andre vice ordförande. Men enligt den information vi fick så byggs de inte så ofta. Man begär bara ett tillstånd.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: