Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 9 augusti 2010

Skärpta krav minskar inte anhöriginvandringen

Sverige är ett av de få länder inom EU som inte har några krav på försörjning vid anhöriginvandring.
Så är det i praktiken även efter Regeringens ”skärpning” av kraven för anhöriginvandring. Endast 1,4% berörs av skärpningen.

Den omdebatterade lagändringen som infördes i våras år ut på att invandrare måste kunna försörja sig och ha en tillräckligt stor bostad för att anhöriga ska kunna beviljas uppehållstillstånd. Tidigare har det räckt med försörjning i form av bidrag.

Men sedan de skärpta kraven infördes i februari har endast 70 ansökningar av totalt 5.000 avslagits enl. Migrationsverkets avstämning i mitten av juni. Nästan samtliga (98,6%) faller utanför prövningen eftersom lagen uppställer så många undantag, till exempel för barn och flyktingar.

Ursprungligen föreslogs att det inte skulle göras undantag om barn var inblandade. Regeringens utredning konstaterade att det kunde medföra att barn skulle hållas åtskilda från sina föräldrar. Men som en fördel framhöll utredningen att barnen å andra sidan skulle anlända till bättre integrerade föräldrar eftersom dessa då skulle vara i arbete. Det framfördes även i utredningen att inget talar för att barn regelmässigt har det bättre i Sverige än i andra länder.

Men efter hård kritik från Kristdemokraterna och de rödgröna gjordes undantag för barn i den nya bestämmelsen. (Läs mer).

Kommentar:
Det här visar att riksdagspartiernas löften om skärpningar i invandringspolitiken endast är ett spel för gallerierna.

//Elfyma+
Ursprungsartikel
Källa: Varjager's Weblog (medlem)

Inga kommentarer: