Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 9 augusti 2010

Dyr läkarvård inget skäl till uppehållstillstånd

Källa: Nerkes Allehanda

I Dagens Nyheter kan man läsa om att två åriga Rim som är dödssjuk och får sjukvård i Örebro. Migrationsverket har beslutat att flickan ska utvisas ur Sverige. Samtidigt väcks diskussioner om huruvida lokalpolitikerna går för långt i sin kamp för att hon ska få stanna trots att det inget skyddsbehov finns.
Röda Korset ansökte i april om uppehållstillstånd för Rim. Organisationen tog då till en sista juridisk utväg, man anmälde att det fanns hinder för att verkställa utvisningen av familjen pga av det sjuka barnet.

Nu har Migrationsverket fattat beslut om att flickan och hennes mamma samt två personer till ska utvisas till Libanon. Skälen är inte tillräckliga för att få uppehållstillstånd, anser myndigheten. Orsaken är att flickan kan få likvärdig vård i Libanon som är mammans hemland, även om den kostar en hel del pengar.

– Jag kommer inte att ha råd i Libanon. Vården som min dotter får här i Sverige är viktig. Läkarna gör väldigt mycket för henne och jag är orolig för vad som kommer att hända. Jag vet inte ens om hon överlever flygresan, säger mamman Manal El Banna. Dottern har flera gånger varit nära att dö säger mamman. Hon behandlas titt som tätt på Universitetssjukhuset i Örebro och har däremellan fått hemsjukvård.

Den sjuka flickan är född i Sverige och bor i Örebro med sin mamma och sina två systrar. Efter den senaste krigssituationen i Libanon kom familjen hit. Redan 2008 kom avslag på ansökan om uppehållstillstånd för familjen. Sedan dess har familjen och deras juridiska ombud försökt stoppa utvisningen. Nu har de befunnit sig i Sverige i fyra år och för någon vecka sedan fick familjen det definitiva beslutet att de skall utvisas ur Sverige och detta beslut kan inte överklagas.

– Vi har ingen möjlighet att ge uppehållstillstånd – hur sjuk man än är – så länge som de kan få ade­kvat vård i hemlandet, säger Mikael Ribbenvik, rättschef på Mi­grationsverket. Spelar det någon roll om man inte har råd med vården i hemlandet?

– Nej, det gör det inte.

Fallet har engagerat många invånare i Örebro, inte minst lokalpolitiker som kräver att Migrationsverket ändrar sitt beslut.

Enligt statistik har i år 431 asylsökande fått uppehållstillstånd på grund av "synnerligen ömmande omständigheter". Av dessa kom 15 från Libanon.

Kritiker anser däremot att det politiska engagemanget kan gå för långt. Johan Pehrson, riksdagsledamot för Folkpartiet, tycker att engagemanget undergräver rättsstaten.

– Jag kan känna att man som politiker måste hålla på principen, det vill säga att inte kräva politisk överprövning av enskilda fall.

Jag ställer mig inte med ett plakat utanför Migrationsverket och kräver en ändring. På samma sätt gör jag inte det på tingsrätten om jag exempelvis är missnöjd med domen mot Göran Lindberg, säger han.

Fria Nyheter har inga uppgifter på vem pappan är till barnet. En lämplig human åtgärd av Röda Korset vore att startade en insamling för att bekosta flickans mediciner i Libanon.Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: