Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 26 augusti 2010

SD:s våldtäktsrapport släppt Brå avfärdar

VÅLDTÄKTER Nära hälften (48 procent) av alla dömda våldtäktsmän under 2009 är utrikes födda visar Sverigedemokraternas våldtäktsrapport som släpptes idag. Bland personer dömda för grov våldtäkt var siffran så hög som 64 procent.

Gruppen utrikes födda utgör endast 14 procent av befolkningen i Sverige. Ändå står den gruppen alltså för nära hälften av våldtäkterna i landet, visar alltså SD:s våldtäktsrapport som släpptes idag kl 11:00. Rapporten omfattar samtliga tingsrättsdomar för dömda våldtäktsmän under 2009.

I rapporten konstateras även att överrepresentationen skiljer väldigt mycket mellan olika invandrargrupper. Till exempel första generationens utomeuropeiska invandrare som utgör 6,81 procent av befolkningen utgör nära 40 procent av de dömda våldtäktsmännen. Det ger en överrepresentation på 5,80 gånger.

Överrepresentationen blir än större om man ser till vissa enskilda länder. Första generationens invandrare från Irak utgör endast 1,26 procent av Sveriges befolkning men motsvarar 10,53 procent av de dömda våldtäktsmännen, vilket gör överrepresentationen för irakier till hela 8,36 gånger.

SD våldtäktsrapport 2010 pdf

Brå avfärdar

Sverigedemokraterna har gått igenom 114 tingsrättsdomar från 2009 med domslut våldtäkt eller grov våldtäkt mot vuxna. 48 procent av våldtäktsmännen var utrikesfödda. 39,5 procent var utomeuropeiska invandrare. Det innebär en klar överrepresentation i den gruppen, som utgör 6,9 procent av befolkningen. Enligt Sverigedemokraterna beror överrepresentationen bland annat på kulturella skillnader, att synen på våldtäkt och kvinnor varierar kraftigt mellan olika kulturer.

Men på Brå avfärdar man Sverigedemokraternas tillvägagångssätt.

– Det var 253 domar förra året, så de har inte granskat ens hälften. Men framför allt så kan man inte säga något om den faktiska brottsligheten utifrån lagförda brott. Det var över 6 000 anmälda våldtäkter förra året. Forskning visar att svenska män har mycket lättare att klara sig undan fällande domar, säger Klara Hradilova Selin.

Brå avfärdar också påståendet om en särskild våldtäktsvåg i Sverige. SD framhåller att Sverige har störst andel anmälda våldtäkter i Europa. Sådana jämförelser går inte att göra, enligt Brå. Sverige har en påtagligt vidare definition av vad som är våldtäkt. Gärningar som i andra länder registreras som sexualbrott eller ofredande, blir i Sverige våldtäkt.

I Sverige läggs också mycket arbete ned på att i ett tidigt stadium registrera alla fall som kan misstänkas vara våldtäkt, även fall som senare visar sig inte vara det. Här registreras också alla enskilda gärningar medan man i många andra länder bara registrerar det senaste tillfället eller huvudbrottet.

Tillägg: Den länk till Aftonbladets artikel om ämnet som tidigare publicerades här verkar inte längre fungera. Ej heller verkar artikeln ens finnas kvar på tidningens websida. PI överlåter till läsarna att själva bilda sig en uppfattning om varför…

Klara Hradilova Selin är f ö vänstersympatisör och medlem i facebook-gruppen Sverigedemokraterna i riksdagen, nej tack.

PrintFriendly Share/BookmarkUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: