Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 18 augusti 2010

SD vill förbjuda heltäckande slöja

POLITIK Sverigedemokraterna i Eskilstuna har nu presenterat sitt valmanifest som berör sex olika områden. Ett av detta är ”En ansvarsfull invandrings – och assimileringspolitik”. Bland annat vill de ha ett förbud mot heltäckande slöjor inom all kommunal verksamhet, samt förbud mot uppförande av fullskaliga moskéer i Eskilstuna.

Man vill även begränsa samhällsinformation till enbart svenska och strama upp reglerna för anlitande av tolkar. Nedan följer samtliga punkter för ”En ansvarsfull invandrings – och assimileringspolitik”:

  • Kommunen skall inte teckna förnyade avtal med migrationsverket om flyktingmottagande.
  • Assimileringsarbete ska ersätta det nuvarande integrationsarbetet. Invandrare ska anpassa sig till det svenska och inte tvärtom.
  • Kommunen skall motsätta sig alla former av diskriminering, vilket innefattar etnisk kvotering och så kallad positiv särbehandling. Arbetet mot rasism skall pågå som en naturlig del i all offentlig verksamhet. Även svenskfientligheten ska belysas och motarbetas.
  • Föreningar och organisationer vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller stärka invandrares ursprungliga kultur och därmed har en segregerande effekt, skall inte stödjas av kommunen.
  • En satsning bör göras på att utöka verksamheten med de flyktingguider som idag finns i kommunen, och som underlättar för invandrare och flyktingar att assimileras i samhället.
  • Svenska för invandrare (SFI) bör ses över i syfte att garantera undervisning av god kvalitet, med goda kunskaper i svenska språket som resultat. Det bör utredas vilka åtgärder som krävs för att få fler att fullfölja utbildningen.
  • Kommunal information och service bör endast ges på svenska. Restriktiva regler skall gälla för anlitande av tolkar.
  • Heltäckande slöjor skall inte tillåtas inom kommunens verksamhet.
  • Inga fullskaliga moskéer ska byggas i Eskilstuna.

SD Eskilstuna
SR

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: