Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 26 augusti 2010

SD bemöter BRÅ:s kritik mot våldtäktsrapport

SD BEMÖTER Med anledning av att BRÅ:s vänsterpartistiska och SD-hatande chefspropagandist Klara Hradilova-Selin släppte lös sitt vanliga batteri av lögner och bortförklaringar efter att Sverigedemokraterna släppt sin våldtäktsrapport bemöter SD BRÅ:s kritik i ett pressmeddelande.

”Sverigedemokraterna presenterade idag sin studie av våldtäktsdomar och invandrares överrepresentation i statistiken. Rapporten har redan kritiserats av BRÅ. Här bemöter SD kritiken.

SD anser det vara uppseendeväckande att BRÅ har utsett just Klara Hradilova-Selin till att kommentera partiets våldtäktsrapport. Detta då Hradilova-Selin offentligt deklarerat att hon är en politisk motståndare till Sverigedemokraterna bland annat genom att hon är medlem i facebook-gruppen ”Sverigedemokraterna i riksdagen – Nej tack!”

Nedan kommenteras den kritik som Hradilova-Selin framfört via TT:

- SD har bara tittat på hälften av våldtäktsdomarna

Vi har hela tiden varit öppna med att vi primärt har studerat domar gällande genomförda våldtäkter mot vuxna. Vi har således utelämnat stämpling och försök till våldtäkt samt våldtäkt mot barn. Anledningen till att vi utelämnat våldtäkt mot barn är att det enligt vår bedömning är sannolikt att förövarna inom denna brottskategori delvis styrs av andra drivkrafter och att det därmed delvis är en annan fråga som kräver en särskild analys.

Vidare är det siffran över antalet dömda gärningsmän vi utgått ifrån i vår beräkning kring överrepresentationen, inte antalet domar eller våldtäkter. Då rubriceringen på domen sker utifrån det brott som har högst straffvärde kan det vara så att vi missat några våldtäktsdomar där gärningsmannen förutom våldtäkt också gjort sig skyldig till t ex mord. Detta redogör vi dock tydligt för i rapporten. Sammantaget har vi alltså sannolikt tittat på merparten av domarna kring det som vi sagt oss vilja granska dvs genomförda våldtäkter mot vuxna. Hradilova-Selins uttalande framstår i detta avseende mer som ett retoriskt knep för att vilseleda allmänheten och underminera SD.s trovärdighet än som en seriöst menad kritik.

- Man kan man inte säga något om den faktiska brottsligheten utifrån lagförda brott. Det var över 6 000 anmälda våldtäkter förra året. Forskning visar att svenska män har mycket lättare att klara sig undan fällande domar.

Anledningen till att vi gjorde denna studie var att vi tidigare fått kritik för att vi använt oss av BRÅ:s statistik över anmälda gärningsmän. Då hette det att man inte kunde säga något om de faktiska förhållandena utifrån denna statistik eftersom personerna ifråga bara var misstänkta och inte de facto dömda.

Resultatet från vår undersökning av dömda gärningsmän visar ju dessutom på exakt samma mönster beträffande överrepresentation och nationell härkomst som BRÅ:s större undersökningar av samtliga anmälda gärningsmän gjort. Detta talar för att Hradilova-Selin har fel när hon säger att en granskning av lagförda brott inte säger något om den faktiska brottsligheten.

Beträffande påståendet om selektering och diskriminering inom rättsväsendet, så har BRÅ själva, i sin rapport 2005:17, sid 12. slagit fast att eventuellt diskriminering endast kan förklara ”en mindre del” av överrepresentationen. Det är mycket märkligt att företrädare för BRÅ uttalar sig på ett sätt i massmedia och skriver på ett helt annat sätt i sina rapporter.

Att SD:s granskning av lagförda gärningsmän och BRÅ:s granskning av anmälda gärningsmän visar på samma resultat beträffande överrepresentationen torde ju också vara ett belägg för att Hradilova- Selin har fel även i detta påstående.”

SD har via sin ordförande Jimmie Åkesson i ett annat pressmeddelande även krävt att BRÅ skall ställa det sifferunderlag man använder när man räknar på våldtäkterna till Sverigedemokraternas förfogande.

Jag kräver att BRÅ omedelbart redovisar sina siffror beträffande gärningsmän som dömts för våldtäkt mot vuxna. Med tanke på BRÅ:s skarpa tonläge och märkliga uttalanden under dagen finns det nu ett uppenbart allmänintresse i att kunna jämföra BRÅ:s och SD:s siffror, så att det blir möjligt att göra en objektiv bedömning kring huruvida mönstret beträffande invandrarnas överrepresentation skiljer sig ifrån vår och BRÅ.s tidigare studier över anmälda våldtäktsmän, säger Jimmie Åkesson.

Sverigedemokraternas presschef och politisk sekreterare åt partiets fullmäktigegrupp i Malmö Mattias Karlsson har dessutom på sin blogg sammanställt en ”lathund” för bemötande av de påståenden som med säkerhet kommer att framföras i debatten om våldtäktsrapporten.

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: