Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

söndag 8 augusti 2010

Regeringens "skärpning" av anhöriginvandring misslyckades helt.

Regeringens mål med "skärpningen" var att få en större andel anhöriga som invandrar att ha arbete och inkomst, men det ser ut att ha misslyckats helt. Vem ska vi lita på nu?

Regeringen antog att det skulle beröra 10 % av de invandrade anhöriga som skulle ha arbete och bostad. Men nu visar siffror att bara 1.4 % berörts, enbart 70 personer av 5000 har nekats.

Det framgår inte vad de nekats, om det bara är socialhjälp de fick nej till eller om de nekats uppehållstillstånd.

Anhöriga till flyktingar är den största gruppen som kommer till Sverige, de är fler än antalet flyktingar. Anhöriga är runt 47 % av de 100 000 som årligen invandrar till Sverige.

Regeringens nya initiativ gjorde att 98.6 % av dem inte behöver arbeta eller skaffa bostad. Hur har vi råd att bekosta bostader och uppehälle för en ny medelstor stad varje år, och hur länge har vi råd att öka de välfärdsberoendes antal så kraftigt år efter år? dn


Ursprungsartikel
Källa: Two Invandrare (importerat inlägg)

Inga kommentarer: