Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 12 augusti 2010

Rånartrio dömda i Malmö

De unga rånarna valde ut, överföll och hotade flera personer i Malmöstadsdelen Sofielund. Vid flera olika tillfällen drogs offren in i portar, där de rånades på kontanter och mobiltelefoner. I en del fall tvingades de också lämna ifrån sig koden till bankomatkortet.

Flertalet rån inträffade i området kring Rasmusgatan och Sevedsplan där vittnen slog larm om att ett ”ungdomsgäng” härjade. Den 21 juni grep polisen tre tonåringar, 16, 17 och 18 år misstänkta för olika rån, men i något fall även misshandel, skadegörelse och våld mot tjänstemän.

Vid ett av rånen, som inträffade under juni månad, var två män på väg från Almtorget mot centrum när de såg hur ett gäng med drygt tio ungdomar hade samlats vid Rasmusgatan. När de passerade ungdomsgänget blev de inringade och indragna i en trappuppgång.

Inne i porten stängde någon dörren och hotade att knivhugga offren om de inte överlämnade sina saker. Enligt de rånade var det 17-åringen som krävde att de skulle lämna ifrån sig koden till bankkortet. De båda männen hölls sedan kvar i porten medan 17-åringen gick till bankomaten. Efteråt ska han ha kommit tillbaka och slagit till dem eftersom de lämnade fel kod. Därefter tvingades de att lämna den riktiga koden. Rånarna tog även deras mobiltelefoner och kontanter. Dessutom tömdes ett av kontokorten på 2 500 kronor.

Flera andra liknade rån har inträffat i området och vittnen har sagt att ”gärningsmännens agerande kändes väldigt inövat”. Men de tre tonåringarna nekar till brott och i en del fall har rätten inte kunnat knyta alla tre till rånen.

Måndagen den 9 augusti kom domen från Malmö tingsrätt som dömde:

  • Issam Al Khatib, född 1991-08-30 och folkbokförd på Köpmansgatan i Malmö döms för rån till skyddstillsyn. Issam Al Khatib ska solidariskt med Mahmmod Al Khatib och Yusuf Mohamed utge ett skadestånd på 11 150. Offentlig försvarare, Carl Hofvendahl, tillerkänns ersättning av allmänna medel med 36 675 kr.
  • Mahmmod Al Khatib, född 1993-03-15 och folkbokförd på Köpmansgatan i Malmö Han döms för misshandel, rån, skadegörelse, missbruk av urkund, våld mot tjänsteman och narkotikabrott till ungdomsvård och ungdomstjänst 120 timmar. Då Mahmmod Al Khatib har varit anhållen och häktad under tiden den 21 juni 2010 till den 23 juli 2010 bör ungdomstjänsten med tillämpning av 33 kap. 6 § tredje stycket brottsbalken anses verkställt med 80 timmar.

Han ensam eller tillsammans med de andra dömda utge skadestånd till ett flertal brottsoffer. Offentlig försvarare, Christina Brink, tillerkänns ersättning av allmänna medel med 61 390 kr,

  • Mohamed Abdi Yusuf, född 1994-02-17 och folkbokförd på Rasmusgatan i Malmö, döms för rån till ungdomsvård med särskild föreskrift: – den tilltalade ska följa föreskrifterna i det ungdomskontrakt som bifogas till domen.

Han döms också i kombination med de andra dömda ynglingarna att utge skadestånd till två brottsoffer. Offentlig försvarare, Anders Refthammar, tillerkänns ersättning av allmänna medel med 35 303 kr.

Påföljder:
Mohamed Yusuf är 16 år gammal och ska genom denna dom dömas till ansvar för rån vid två tillfällen och för våld mot tjänsteman vid ett tillfälle. Gärningarnas straffvärde för en vuxen person motsvarar ett fängelsestraff om ett och ett halvt år. Med hänsyn till Mohamed Yusufs ålder är gärningarnas straffvärde cirka fyra månader om påföljden för honom skulle bestämmas till fängelse. Med hänsyn till straffvärdet föreligger inte synnerliga skäl för att bestämma påföljden till fängsel. I ett yttrande från stadsdelsförvaltningen Södra innerstaden har Socialtjänsten gjort bedömningen att Mohamed Yusuf bör dömas till ungdomsvård enligt bifogade ungdomskontrakt. Dessa åtgärder som anges i ungdomskontraktet får bedömas som en tillräckligt ingripande påföljd. Tingsrätten finner därför att Mohamed Yusuf bör dömas till ungdomsvård enligt det bifogade ungdomskontraktet.

Mahmmod Al Khatib är 17 år gammal. Han ska genom denna dom dömas för rån vid tre tillfällen, misshandel vid ett tillfälle, skadegörelse vid ett tillfälle, missbruk av urkund, våld mot tjänsteman och ringa narkotikabrott. Tingsrätten anser att gärningarnas straffvärde om gärningarna hade begåtts av en vuxen person motsvarar fängelse i två år. Härefter ska tingsrätten som nyss nämnts beakta bestämmelsen i 29 kap. 7 § brottsbalken. Där stadgas att om någon har begått brott innan han fyllt 21 år ska hans ungdoms särskilt beaktas vid straffmätningen och vidare att domstolen i sådana fall ska döma till lindrigare straff än vad som är stadgat för brottet. Om Mahmmod Al Khatib hade dömts till fängelse skulle straffets längd, med beaktande av hans ungdom ha bestämts till åtta månader.

- Tingsrätten finner vid en samlad bedömning utifrån gärningarnas straffvärde att det inte föreligger synnerliga skäl att döma Mahmmod Al Khatib till en frihetsberövande påföljd.

Issam Al Khatib är 18 år gammal. Han döms enligt denna dom för rån vid ett tillfälle. Straffvärdet för gärningen om den hade begåtts av en vuxen person är fängelse i ett år. Om Issam Al Khatib hade dömts till fängelse skulle straffets längd, med beaktande av hans ungdom, ha bestämts till sex månader. Kriminalvården har i personutredning uppgett att Issam Al Khatib synes leva med sin familj under socialt ordnade förhållanden och att det för närvarande ej föreligger tillräckliga skäl för en frivårdspåföljd.

Vid genomgång av Issam personliga förhållanden har bl.a. framkommit att han har genomgått grund- och gymnasieskola och att han till hösten har för avsikt att börja studera vid högskolan. Tingsrätten anser att det inte föreligger särskilda skäl utifrån gärningens straffvärde för att bestämma påföljden till fängelse. Issam synes vara i behov av stöd och hjälp för att avhålla sig från brottslig verksamhet, för att kunna värja sig mot grupptryck och inse konsekvenserna av sitt brottsliga handlande. Tingsrätten gör bedömningen att adekvat påföljd för Issam är skyddstillsyn.

Om någon av parterna skall överklaga tingsrättens dom är sista datum den 30 augusti för detta

Källa:
Malmö tingsrätts dom B 2982-10Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: