Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

tisdag 24 augusti 2010

Miljöpartiet öppnar upp för månggifte

POLYGAMI I dagens utfrågning av partiledare i radiokanalen P1 stod Miljöpartiets talesman Peter Eriksson på tur att bli intervjuad. Utfrågningen leddes av journalisterna Tomas Ramberg och Monica Saarinen. I inslaget nämnde Peter Eriksson bland annat att han var mycket nöjd [17:30] med att han i hög grad var delaktig i att den dåvarande Socialdemokratiska regeringen år 2005 fick ge med sig och verkställa en amnesti för "gömda" flyktingar, eller som Peter sa: "papperslösa, som de nu heter".

Drygt 17,000 invandrare som illegalt uppehöll sig i Sverige fick vid detta tillfälle permanent uppehållstillstånd i Sverige.

"Jag ser det som den största framgången som jag har varit med om överhuvudtaget politiskt", sa en uppenbart stolt Peter Eriksson.

Längre in i programmet [31:00] ställde Monica Saarinen följande fråga:

"Hur många människor ska få ingå i ett äktenskap?", sade hon samtidigt som hennes kollega betonade just "ett" ?"

Det här är naturligtvis ett typexempel på hur en politiskt korrekt journalist närmar sig frågan huruvida Miljöpartiets omfamning av den muslimska populationen har gått så långt att till och med månggifte kan vara aktuellt att införa i Sverige.

Peter Eriksson är ju en slipad politiker, och svarade först: "Jag har inget bra svar på den frågan".

Men Monica Saarinen gav sig inte: "Men det kan vara mer än två, så tolkar jag din tveksamhet?".

Ställd mot väggen svarar Peter Eriksson, som mycket möjligt är minister i en ny svensk regering om några månader, följande:

"Ja, man kan ju tänka sig det. Det finns ju sådana diskussioner bland annat inom Miljöpartiet att man kan tänka sig att öppna upp för att det ska kunna ingå ytterligare någon person i ett äktenskap."

Islam Svarar:

Månggifte innebär ett system för äktenskap där en person har mer än en make/maka. Månggifte kan vara av två typer. Den ena är polygyni där en man gifter sig med mer än en fru och den andra typen är polyandri, där en kvinna gifter sig med mer än en man. I Islam är begränsad polygyni tillåtet [upp till fyra fruar]medan polyandri är helt förbjudet.

Polyandri förekommer traditionellt sett inte inom kristendomen. Den officiella Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (dvs. mormonerna) tar nu avstånd från alla typer av polygami, även om det i USA förekommer vissa utbrytargrupper som praktiserar det illegalt. Inom dagens judendom förekommer polyandri överhuvudtaget inte.

Det här fläskbenet slänger alltså Miljöpartiet, mitt i valrörelsen, ut till muslimer och vissa afrikaner som bor i Sverige.

Vad många dock inte känner till är att månggifte redan idag är tillåtet i Sverige. Äktenskapsbalken säger att ett äktenskap som är lagligt ingånget utomlands också ska vara giltigt i Sverige. En förutsättning är dock att man gifter sig i ett land där månggifte är tillåtet, t ex i Egypten eller Iran. Det är samma paragraf som legaliserar barnäktenskap som ingåtts utomlands.

Har skattemyndigheten registrerat månggifte någon gång?

"Ja, det har förekommit, även om det är ovanligt. Det dyker upp något fall då och då", säger Stellan Bjöhle, folkbokföringsjurist på skattemyndigheten i Stockholm.

Så en svensk muslim kan, i enlighet med äktenskapsbalken, resa till Egypten och gifta sig med flera kvinnor?

"Ja, i princip, om månggifte är tillåtet i det landet, så ska äktenskapen accepteras även här", fortsätter Stellan Bjöhle.

Nu öppnar således Miljöpartiet upp för att våra "nysvenskar" även ska kunna ingå månggifte på svensk mark.

Tiden är ur led!

Politiskt Inkorrekt tipsar om en tidigare artikel vi publicerade i juni med rubriken Vad vill Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: