Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 16 augusti 2010

Invandring bostadsbrist ungdomsarbetslöshet?

INSÄNDARE Nedanstående insändare om kopplingen mellan bostadsbristen för ungdomar och invandringen har författarna, de två halländska SD-politikerna Oleg Datsishin och Richard de Garay Vazquez , försökt få publicerad i ett flertal Halländska tidningar. Det har dock blivit nobben överallt, med följande motiveringen:

Bostadsbrist är ett intressant debattämne. I er debattartikel lyckas ni emellertid inte på ett sakligt sätt  bevisa att det finns ett samband mellan bostadsbrist för ungdomar och invandringen. Ni får gärna återkomma när ni kan belägga era spekulationer med fakta.

Därför publicerar vi insändaren  sin helhet här på PI:

Bostadsbristen i Sverige har blivit en het politisk fråga. Satsningar på hyresbostäder utlovas både från höger- och vänster. Nu är det inte bara i storstäderna och kommunerna runt omkring som är drabbade av bostadsbrist utan även många mindre städer och kommuner.

Man läser i t ex Hallandsposten: "Bostadsbristen stryper inflyttningen och tillväxten i Halland. Bara i Hylte går det hyfsat lätt att hitta en lägenhet eller ett hus var som helst i kommunen" eller "Studenter hittar ingenstans att bo".

Samtidigt skjuter ungdomsarbetslösheten i höjden och Sverige har uppnått en av de högsta nivåerna inom EU.

Sverigedemokraterna ser här ett tydligt samband mellan bostadsbristen, ungdomsarbetslösheten och den skenande invandringen.  Bostadsbristen påverkas i hög grad av de 100 000 nya invandrare per år som kommer till Sverige och tilldelas bostäder i första hand.

Ungdomarna har alltid velat och vill fortfarande flytta hemifrån för att påbörja sitt vuxenliv. De har alltid varit den mest mobila delen av arbetskraften och har varit redo att flytta för jobbets och studiernas skull till en annan stad eller kommun.

Naturligtvis kan man inte flytta när lediga bostäder saknas även på platser där jobben och studiesätena finns. Annonssidorna i tidningar, inklusive ovannämnda Hallandsposten, är fulla med annonser från ungdomar som desperat letar efter lediga bostäder i högskole- och universitetsstäder. Kommunala bostadsbolag som ofta har många lägenheter i kommunerna tvingas att prioritera lägenheter till nyanlända flyktingar. Detta medför att många ungdomar måste bo kvar hemma hos sina föräldrar i orter där det finns dåligt med jobb eller utbildningsmöjligheter.

Man kan dra en enkel slutsats av den hela. Ökad invandring skapar en bostadsbrist som begränsar ungdomars rörlighet. Så de 40 -50 000 nya lägenheter per år som lovas av oppositionen samt de större satsningar som lovas av alliansen kommer inte att hjälpa arbetslösa ungdomar eller studenter eftersom alla dessa bostäder plus enorma skatteresurser behövs för att täcka oppositionens och/eller alliansens mål att förvandla Sverige till EU:s största flyktingmottagning. Alliansen och oppositionen anser att det är analfabeter från värdens alla hörn och inte egna högutbildade ungdomar som skall rädda landets framtida välfärd.

Om ni vill stoppa detta vansinne – ta er i kragen och rösta på Sverigedemokraterna i höstens val.

Oleg Datsishin, SD Halland

Richard de Garay Vazquez, SD Halland

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: