Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

söndag 8 augusti 2010

Insändare: Naiva svenska myndigheter lätta offer för skrupelfritt folk

[INSÄNDARE] Det har sedan en lång tid saknats någon anledning att lita på svenska myndigheter av typen Försäkringskassan,  Kriminalvården och Migrationsverket samt kommunernas socialnämnder, för att nämna några exempel på ställen där slapphet, inkompetens, särintressen och – ibland – korruption frodas. Men att det var så illa ställt, som avslöjandena med personliga assistenter nu syns påvisa, det var en beklämmande överraskning.

Vi har nyligen sett Husein Ali Ehsan Abdallhas, alias ”Kaninmannen”, och hans släktingars bedrägerier avslöjas. Likaså Ali Radhi Raheema Al-Mozas, alias ”CP-mannen”. Båda är f.ö., såsom av en händelse, irakier. Och nu får vi läsa om att dessa vämjeliga individer endast syns utgöra svaga krusningar på ytan i detta dyngträsk med fusk, fiffel och avsaknad av moral.

Personen bakom Solia Assistans AB (ett företag i assistentbranschen), Adnan Suleiman, dömdes nyligen för grovt bedrägeri till fängelse i 2 1/2 år för sin medverkan till ”CP-mannens” bedrägeri. Men herr Sileiman syns ha betydligt mer på sitt samvete, i den mån han nu alls har något sådant. Enbart Solia Assistans AB misstänks nu för en omfattande, i system satt, bedrägeriverksamhet kring hanteringens av personliga assistenter. Det sägs att företaget har lurat till sig omkring 75 miljoner kr på detta sätt.

Affärsidén syns gå ut på att knyta kontakter med utländska medborgare, främst från Mellanöstern, med påhittade och/eller svårkontrollerade sjukdomshistorier. Med dessa ingredienser förmås sedan den lättlurade svenska Försäkringskassan att utge ersättningar till släktingar och bekanta till den ”vårdbehövande”, alltefter dessa jäviga personers egen tidsredovisning, för deras påhittade assistentarbete. I ett fall syns en enda familj på detta sätt ha lurat till sig assistentersättningar uppgående till 500 000 kronor i månaden(!).

För en någorlunda normal person fullständigt skriker ett sådant affärsupplägg, alltså det som Solia Assistans AB här har tillämpat, ut ordet:  B-E-D-R-Ä-G-E-R-I! Men några sådana tankar syns inte ha stört den törnrosaslumrande Försäkringskassan. Då detta lurendrejeri misstänks ha pågått i många år och är av betydande omfattning, är Försäkringskassans passivitet här synnerligen anmärkningsvärd.

Det finns tyvärr anledning att anta att denna härva med grova bedrägerier i samband med tillhandahållandet av personliga assistenter kommer att växa. Vill det sig illa har hittills endast skådats toppen av det s.k. isberget.

Det är nu ytterst angeläget att utredningar omedelbart företas (och då av folk som inte är lika lättlurade som ett litet barn) av alla ärenden med personliga assistenter, där behovet av en eller flera sådana inte kan bedömas vara fullständigt uppenbart för envar. För ”vårdbehövande” från bl.a. Mellanöstern bör, på förekommen anledning, kontroller göras i samtliga fall. För att minska risken för bidragsfusk, bör dessutom den regeln införas att släktingar, vänner och andra jäviga personer inte får anlitas som personliga assistenter.

Eftersom berörda myndigheter i bidragssammanhang – såsom i nu aktuella fall – ofta uppvisar påtagliga brister i egenkontrollen av sin ärendehantering, vore det önskvärt att de som tvingas betala för ruljansen, alltså skattebetalarna, själva gavs möjligheter att kontrollera att dessa saker och ting hanteras rätt. Alltså; häv sekretessen i här aktuella ärendetyper. Tillåt grannar, arbetskamrater och andra intresserade att kontrollera riktigheten av uppgifter och förhållanden i bidragsärendena. Då, men först då, finns möjligheter att kunna sätta stopp för nya ”Kanindansare”, ”CP-män” och andra defekta individer, som är beredda att göra vad som helst för pengar.

WargentinUrsprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: