Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 9 augusti 2010

Infödda britter flyr till Australien

De senaste decennierna har gatumiljöerna i stora delar av Storbritannien genomgått en mycket påtaglig förändring i takt med den alltmer massiva invandringen av personer tillhörande utomeuropeiska folkslag. Många infödda britter känner inte längre igen sig och söker sig därför till tryggare och varmare breddgrader.

Antalet britter som väljer att utvandra har ökat kraftigt de senaste åren. Omkring 430 000 personer flydde landet bara under 2008 – vilket motsvarar en person var tredje minut.

Det populäraste målet för brittiska emigranter är Australien – ett land med nära historiska band till den brittiska kulturen och en övervägande europeisk befolkning. Såväl Australien som Nya Zealand har dessutom fortfarande en stor efterfrågan på skickliga brittiska arbetare.

En särskilt stor del av de brittiska utvandrarna kommer från Birmingham, som är den brittiska storstad som har den största icke-vita befolkningsandelen.

Sharon och Dean Smith från Smethwick kommer att flytta till Nya Zealand med sin dotter om ett par månader. De påpekar att de egentligen redan har ett fint hus och bra arbeten, men att de inte gillar hur området har förändrats.

– Den äldre befolkningen avlider och många av egendomarna säljs och hyrs ut och många invandrare har flyttat in i området. Den gamla gemenskapsandan finns inte längre kvar, säger Sharon Smith till Sunday Mercury.Ursprungsartikel
Källa: Fria Tider (importerat inlägg)

Inga kommentarer: