Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 9 augusti 2010

Alla hyresgäster bör rösta på SD!

En enorm massinvandring under decennier och nästan inga hyresrätter byggs. Vad blir resultatet tror du? En enorm bostasbrist förstås!

Detta i sin tur ger enorma prisstegringar på bostadsrätter! Vinnarna är dom som skaffade bostadsrätt medan de var billiga. Förlorarna är hyresgästerna!

Enligt lagen om tillgång och efterfrågan så leder bostadsbristen även till kraftigt ökade hyror. Markpriserna och byggkostnaderna skjuter i höjden.

Det senaste året invandrade 60.000 nya hyresgäster (netto)! Så har det varit under många år och så kommer det att forstätta inom all överskådlig framtid, ifall Alliansen och de Röd-Gröna får bestämma! Så bostadsbristen kommer att förvärras och bostadspriserna att öka än mer! Självklart!

Det finns ENDAST två sätt att komma tillrätta med bostadsbristen! Vi kan dels bygga bort befintlig bostadsbrist och dessutom bygga bostäder åt alla invandrare! Vi vet alla att det ALDRIG kommer att hända. Det är för dyrt!

Då återstår endast att kraftigt begränsa invandringen! Samtidigt bör vi bygga så mycket som möjligt! Då först kan vi en en ljusning på bostadsfronten, med minskad bostadsbrist och sänkta priser på bostadsrätter!

Varför blundar Hyresgästföreningen för detta uppenbara samband?

Det enda partiet vars politik leder till minskad bostadsbrist (via minskad massinvandring) är Sverigedemokraterna!

Så vill du att dina barn skall ha en chans till bostad utan att hamna i en livslång skuldfälla? Rösta då på SD!


Filed under: islam

Ursprungsartikel
Källa: Klartexten! (importerat inlägg)

Inga kommentarer: