Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 30 augusti 2010

För att invandringen ska lyckas måste vi göra upp med multikulturalismen

I en debattartikel på Newsmill skriver Mauricio Rojas

Under decennier har det talats vitt och brett om mångfald, men mycket lite om det som ska hålla mångfalden ihop. Det berikande i den mångfald som invandringen för med sig har betonats, men det har sällan nämnts att det är utifrån svenska förutsättningar denna mångfald ska utvecklas. Det har lett till förvirring och försvårat invandrarnas integration. Därför behöver vi en integrationspolitik, som tydligt bejakar mångfalden men som lika bestämt utgår från det arv av erfarenheter, kultur och språk som svensk historia gett oss

Multikulturalismen å sin sida bygger på en utopisk syn på ett mångkulturellt samhälle, där inga grundläggande konflikter kan uppstå mellan olika värdesystem och kulturer. I ett sådant idylliskt perspektiv uppfattas alla kulturella yttringar som både likvärdiga och berikande. En sådan föreställning inspirerade den invandrarpolitik som Sverige antog i mitten på 1970-talet. Det reflekterades inte ens över de uppenbara konflikter som kan uppstå mellan kulturella traditioner förankrade i förmoderna samhällssystem och det sekulariserade, jämställda och demokratiska samhällets värdegemenskap.

Läget förbättrades knappast med skiftet från invandrarpolitik till integrationspolitik i slutet av 1990-talet, där en opreciserad mångfald upphöjdes till samhällsgemenskapens grund. Så devalverades de facto det svenska språket och Sveriges kulturarv till ett bland många andra. Det var som om landet plötsligt hade blivit ett oskrivet blad som nu skulle fyllas av alla upptänkliga kulturella inslag. Det var en välmenande vilja att bejaka det som kommer utifrån som på detta sätt omvandlades till en kontraproduktiv självförnekelse av det som Sverige har varit och fortfarande är.

Han avslutar sin artikel med att ge en ordentlig salva till etablisemanget

I Sverigedemokraternas eventuella framgångar vid kommande valet kommer vi att se hur denna rädsla kan kanaliseras, och vi kan vara säkra på att ett sådant parti inte kommer att kunna stoppas enbart med hjälp av fördömande ord. För att kunna göra det är det avgörande att bryta utslagningen och utanförskapet, men det handlar också, som sagt, om att bejaka mångfalden utan att förneka det mest självklara, att det är i Sverige och utifrån svenska förutsättningar denna mångfald ska byggas.Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: