Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 12 februari 2010

SÄPO ska granska militanta islamister

Video:Regeringen begär nu att Säkerhetspolisen ska specialgranska den våldsbejakande radikala islamismen i Sverige. Beslutet fattades vid torsdagens regeringssammanträde och innebär att Säpo får ett nytt uppdrag.

Regeringen vill att Säkerhetspolisen gör en nationell heltäckande kartläggning av den militanta radikala islamismen. I uppdraget ligger också att granska radikaliseringsprocesserna i de här miljöerna och att föreslå strategier och motåtgärder.

En rapport ska överlämnas till regeringen i december.

Sabuni: Personer rekryteras
- Det finns indikationer på att personer rekryteras till våldsbejakande radikal islamism i Sverige. Vi behöver en helhetsbild av situationen, säger integrationsminister Nyamko Sabuni (Fp).

Bakgrunden till regeringens beslut är återkommande uppgifter om hur ungdomar rekryteras till radikala islamistgrupper plus rapporter från Säpo om personer bosatta i Sverige som reser till träningsläger för terrorister eller deltar i regelrätta våldshandlingar utomlands.

Framväxten av grupper med extrema åsikter och som använder sig av våld och hot om våld utgör ett hot mot det demokratiska samhället, menar integrationsministern.

Särskilt utsatta för radikalisering och i nästa steg rekrytering av dessa grupper är ungdomar som känner att de befinner sig i ett utanförskap, anser hon.

http://svt.se/2.22620/1.1885365/sapo_...

Sändes: 2010-02-11

Ursprungsartikel
Källa: MXCartoons YouTube Channel (importerat inlägg)

Inga kommentarer: